Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Απλή προστατεκτομή

Τι είναι;

Αφαίρεση του ευμεγέθους περιουρηθρικού αδενώματος του προστάτη (γι’ αυτό και η επέμβαση λέγεται και αλλιώς αδενωμεκτομή), με παραμονή όμως της εξωτερικής κάψας του, με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς που πάσχουν από αποφρακτικά ή/και ερεθιστικά συμπτώματα λόγω της απόφραξης της ουρήθρας από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.
Δεν πρέπει να συγχέεται με την ριζική προστατεκτομή, που εκτελείται σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και γι’ αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρος ο προστάτης μαζί με την εξωτερική του κάψα και τις σπερματοδόχες κύστεις

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Πότε γίνεται;

Όπως και στην περίπτωση της ανοιχτής επέμβασης, όταν υπάρχει έστω και ένα από τα παρακάτω:

 • συμπτωματικό ευμεγέθη προστάτη, μεγαλύτερο από 100 κυβικά εκατοστά, όπου η διουρηθρική αφαίρεση είτε με την κλασικό τρόπο (ηλεκτρική αγκύλη) είτε με το laser του πράσινου φωτός είναι περισσότερο χρονοβόρα και συνδέεται με υψηλό ποσοστών επιπλοκών ή και παραμονής σημαντικού υπολείμματος προστατικού αδένα.
 • συνυπάρχουσα επιπλοκή ή χειρουργική παθολογία από την αποφρακτική ούρηση (πχ μεγάλο εκκόλπωμα κύστης ή μεγάλοι και πολλαπλοί λίθοι στην ουροδόχο κύστη ή βουβωνοκήλη κτλ.) που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπισθούν με ανοιχτό χειρουργείο

Πως εκτελείται;

 • Με γενική νάρκωση.
 • Λαπαροσκοπικά, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος.
 • Εξωπεριτοναϊκά, στην περιοχή της ελάσσονος πυέλου και εκτός του ενδοκοιλιακού χώρου. Ένα διατατικό μπαλόνι φροντίζει για την απώθηση του περιτοναίου και του περιεχομένου του (έντερο) και την δημιουργία ενός τεχνητού κοίλου χώρου εκτός περιτοναίου στην κάτω κοιλία ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προς τον προστάτη. Έτσι παρακάμπτονται τελείως τα ενδοκοιλιακά όργανα και ο κίνδυνος τραυματισμού τους είναι ανύπαρκτος.
 • Μέσω 5 μικρών (περίπου 0,5 – 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της κάτω κοιλίας εισάγονται λεπτά όργανα στην ελάσσονα πύελο του ασθενή.
 • Για την εξασφάλιση ικανού χώρου εργασίας ο εξωπεριτοναϊκός χώρος παραμένει διατεταμένος με την συνεχή εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται.
 • Μία κάμερα δίνει την δυνατότητα στους χειρουργούς να παρατηρούν το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με μία μεγέθυνση 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό των ευαίσθητων οργάνων.
 • Οι βασικές αρχές της χειρουργικής και λαπαροσκοπικής μεθόδου της απλής προστατεκτομής είναι οι εξής:
  • Αφαίρεση ολόκληρου του προστατικού αδενώματος
  • Στεγανή συρραφή της ουροδόχου κύστης
  • Σε περίπτωση ύπαρξης άλλης παθογένειας (πχ πολλαπλοί ή μεγάλοι λίθοι μέσα στην κύστη ή παρουσία ευμεγέθους εκκολπώματος της κύστης ή συνύπαρξη βουβωνοκήλης κτλ.) λαπαροσκοπική επίσης αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
  • Στο τέλος αφαιρείται ο προστάτης από την κοιλιά μέσα σ’ ένα ειδικό σάκο διευρύνοντας την μια από τις προηγούμενες τομές του δέρματος
 • Επιπλέον στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται:
  • μία παροχέτευση, η οποία παραμένει για 2 έως 3 ημέρες μετά την επέμβαση
  • καθετήρας στην ουροδόχο κύστη, ο οποίος παραμένει για μία περίπου εβδομάδα
 • Επειδή όλοι οι χειρισμοί συρραφής εκτελούνται λαπαροσκοπικά, ενδοσωματικά (χωρίς τομή δέρματος) είναι αναγκαία μία σημαντική εμπειρία με αυτές τις προχωρημένες χειρουργικές τεχνικές. Μία μετατροπή σε ανοιχτή επέμβαση δεν ήταν απαραίτητη στην μέχρι τώρα εμπειρία μου.

Ποια τα ειδικά πλεονεκτήματα;

Τα γενικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή την καλύτερη έκφρασή τους. Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής απλής προστατεκτομής σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική είναι:

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικά και εντυπωσιακά μικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
 • Λιγότερες μεταγγίσεις
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Επειδή η κοιλιά μένει κλειστή και δεν υπάρχει μεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο η καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση είναι σημαντικά μικρότερη
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 20 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

5 ΜΙΚΡΕΣ ΟΠΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 0,5 ΕΩΣ 1 ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

 

Τα επιπλέον και ειδικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής απλής προστατεκτομής (ή αλλιώς γιατί η λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομήθεωρείται σαν τεχνική όχι μόνο το ίδιο αξιόπιστη αλλά και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ανώτερη από την ανοιχτή μέθοδο ή και από την διουρηθρικήπροστατεκτομή με την ηλεκτρική αγκύλη ή και το laser) είναι:

 • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός
 • Σε περίπτωση που συνυπάρχει άλλη παθολογία (πχ πολλαπλοί και μεγάλοι λίθοι στην κύστη, μεγάλο εκκόλπωμα κύστης, βουβωνοκήλη κτλ.), δυνατότητα για ταυτόχρονη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση χωρίς επιπλέον επέμβαση με ισάξια ή καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο με μικρότερες πιθανότητες για διαταραχές της ούρησης
 • Ισάξια ή καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα (στεγανότητα συρραφής της ουροδόχου κύστης, λιγότερες διαταραχές της ούρησης) σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο με μικρότερες πιθανότητες για επιπλοκές
 • Ευκολία χειρισμών και καλύτερη οπτική εικόνα σε περιοχές δυσπρόσιτες και δυσδιάκριτες (όπως για παράδειγμα σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε εκκολπώματα που εντοπίζονται στο οπίσθιο τοίχωμα της κύστης)
 • Διατήρηση της ακεραιότητας του σφιγκτήρα και εξάλειψη του κινδύνου για τραυματισμό ή διάτρηση της κάψας του προστάτη με την λαπαροσκοπική μέθοδο όπου όλοι οι χειρισμοί γίνονται υπό οπτικό έλεγχο. Σε αντίθεση, με το ανοιχτό χειρουργείο η αποκόλληση του προστατικού αδενώματος από την ουρήθρα γίνεται τυφλά με το δάκτυλο του χειρουργού και ο κίνδυνος διάτρησης της κάψας ή ακράτειας ούρων από τραυματισμό του σφιγκτήρα είναι σημαντικά μεγαλύτερος.
 • Εξάλειψη των επιπλοκών της διουρηθρικής προστατεκτομής, όπως πχ αποφυγή του λεγόμενου συνδρόμου απορρόφησης λόγω της παρατεταμένης διάρκειας της διουρηθρικής επέμβασης που συμβαίνει συχνά σε περίπτωση διουρηθρικής αφαίρεσης μεγάλου αδενώματος
 • Οι πιθανότητες αιμορραγίας και επιπλοκών είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο.

Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικής εξωπεριτοναϊκής απλής προστατεκτομής είναι:

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές δεν είναι σημαντικοί όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με μεγάλη εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.
Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστούν: τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία, ουρητήρας κτλ.), λοιμώξεις, ειλεός, αιμορραγία, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση, εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις, διαφυγή ούρων από την κύστη κτλ. Οι επιπλοκές αυτές είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίσιμες και πλήρως ανατάξιμες και συνήθως δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

Μετά την λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή ο ασθενής σηκώνεται, κάθεται, περπατά από την επομένη κιόλας ημέρα. Μετά από 1 με 2 ημέρες αρχίζει η προοδευτική σίτιση του ασθενούς. Αυτό μειώνει τους μυϊκούς πόνους και βοηθά σημαντικά την αναπνευστική και πεπτική λειτουργία. Η παροχέτευση, η οποία τοποθετείται σε όλες τις επεμβάσεις με σκοπό να συλλέγει τα υγρά της επέμβασης, παραμένει για 2-3 ημέρες περίπου μετά την επέμβαση περίπου. Ο ασθενής εξέρχεται από νοσοκομείο σε 3 ημέρες περίπου.
Ο καθετήρας της ουροδόχου κύστης αφαιρείται σε μια εβδομάδα περίπου μετά την επέμβαση. Ο ασθενής είναι έτοιμος να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε λιγότερο από ένα μήνα περίπου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή;

Η πρώτη λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή διενεργήθηκε το 2002 από τον Mariano και τους συνεργάτες του σε άνδρες που είχαν ευμεγέθες προστατικό αδένωμα. Από τότε μέχρι σήμερα εκατοντάδες τέτοιες επεμβάσεις έχουν διενεργηθεί σε λαπαροσκοπικά κέντρα σε όλον τον κόσμο, αντικαθιστώντας σταδιακά σ’ αυτές τις εξειδικευμένες κλινικές την ανοιχτή επέμβαση.

Γιατί η λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομήδεν έχει γίνει ακόμη από τις πρώτες επιλογές θεραπείας;

Η λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή είναι χωρίς αμφιβολία σε σύγκριση με την ανοιχτή επέμβαση μία δυσκολότερη επέμβαση που απαιτεί περισσότερο χρόνο και εμπειρία από τον χειρουργό. Παρ’ όλα αυτά με την αυξανόμενη εμπειρία είναι δυνατή η πραγματοποίηση της επέμβασης σε αποδεκτούς χρόνους χωρίς να διαταράσσονται αλλά να διατηρούνται και να τελειοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι λειτουργικές και χειρουργικές αρχές της επέμβασης. Στην λαπαροσκοπική αυτή επέμβαση υπερέχουν τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή (λιγότερες επιπλοκές, ελαττωμένη νοσηρότητα και καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα) με αποτέλεσμα να καθίσταται σιγά-σιγά η επέμβαση αυτή σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών η θεραπεία πρώτης επιλογής.

Πότε δεν είναι δυνατή μία λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή;

Σ’ ένα μικρό αριθμό ασθενών ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή. Παράγοντες που μπορεί να δυσκολέψουν την πραγματοποίηση όχι μόνο μίας λαπαροσκοπικής αλλά και μίας ανοιχτής επέμβασης είναι οι εξής:

 • Πολλαπλές φλεγμονές και λοιμώξεις του κοιλιακού τοιχώματος
 • Προηγούμενες πολλαπλές και εκτεταμένες επεμβάσεις στην κάτω κοιλιά
 • Εντερική απόφραξη (ειλεός)
 • Μη αναστρέψιμη διαταραχή πήξης του αίματος
 • Σοβαρές καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις
Ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες πριν την λαπαροσκοπική απλή προστατεκτομή;

Οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε πριν από μια όχι μόνο λαπαροσκοπική αλλά και ανοιχτή απλή προστατεκτομή είναι οι εξής:

 • Πλήρες ιατρικό ιστορικό
 • Φυσική κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει και την δακτυλική εξέταση του προστάτη
 • Συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις
 • PSA (εξέταση αίματος για Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο)
 • Διεθνές ερωτηματολόγιο για την κατάσταση της ούρησης (για το ερωτηματολόγιο IPSS κάντε κλικ εδώ)
 • Ουροομετρία(Uroflow)
 • Διοθρικό υπερηχογράφημα προστάτη
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ” ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συνέντευξη του κου Πουλάκη στη πρωινή ενημερωτική εκπομπή “Πρωτοσέλιδο” του δημοσιογράφου κου Δημόπουλου στο κανάλι Σίγμα της Κύπρου με θέμα την Ρομποτική Ουρολογία στη...

νεα απο τον τυπο

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ!

Το Ρομποτικό Ουρολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Metropolitan, το οποίο διευθύνει από την ίδρυσή του, το 2011, ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης, έχοντας ξεπεράσει τις 900 περίπου ετήσιες ρομποτικές επεμβάσεις στο έτος που μόλις αφήνουμε πίσω μας, το 2018 δηλαδή, ανανεώνει το...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Καθώς σήμερα τελείωσα τα προγραμματισμένα μαθήματα Ουρολογίας στους φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης στη Γερμανία και περιμένοντας να περάσει λίγο η ώρα για να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο για την επιστροφή στην Αθήνα είναι σημαντικό να τονισθούν οι...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από τον Δρα Βασίλη Πουλάκη, την Μεγάλη Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, στο Νοσοκομείο Metropolitan, ρομποτική μερική νεφρεκτομή (ογκεκτομή), σε ασθενή με τελείως ενδοφυτικό (εσωτερικό) όγκο νεφρού με την βοήθεια προηγμένου...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη στο Νοσοκομείο Metropolitan ρομποτική μερική νεφρεκτομή (ογκεκτομή) για ευμεγέθη (4,8 εκατοστά σε διάμετρο) όγκο του αριστερού νεφρού σε μικρό κορίτσι ηλικίας 9 ετών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ FOCAL ONE HIFU

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στην ιστοσελίδα «ygeiamou.gr», στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ με θέμα: “HIFU: Η εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη”

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων/Ασθενών του Νοσοκομείου Metropolitan και κατόπιν επίσημης προσκλήσεως της Ουρολογικής και Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κιέβου, στην Ουκρανία, διοργανώθηκε Επιστημονική Συνδιάσκεψη για την Ρομποτική Χειρουργική στην Ουρολογία και στην Ορθοπεδική στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 6ο SEERSS CONGRESS – ΖΑΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑ

Ομιλία του Δρ. Χρήστου Μοιράγια, Επιμελητή της Ουρολογικής Κλινικής και του Ρομποτικού Ουρολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Metropolitan, που διευθύνει ο Αν. Καθηγητής Βασίλης Πουλάκης, με θέμα την σημασία του αριθμού των ρομποτικών επεμβάσεων που έχει εκτελέσει ο Ρομποτικός Χειρουργός στην περιεγχειρητική πορεία αλλά στο κόστος της επέμβασης σε ασθενείς που υπέστησαν ρομποτική μερική νεφρεκτομή.

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ