Φωτογραφίες

Φωτογραφίες με τον κον Δημητρίου και τον συνεργάτη του κου Πουλάκη τον κον Μώρο

 

Φωτογραφίες με τους αναισθησιολόγους, κον Άγη Ιακωβίδη και κα Σωτηρούλα Χριστοδούλου

 

Φωτογραφίες στον χώρο του ρομποτικού χειρουργείου

Εκτύπωση