Πορεία

Πορεία Καρκίνου Νεφρού

Ορολογία

Ανάπτυξη και Επέκταση του Όγκου
Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί ν' αναπτυχθεί και μέσα στην νεφρική φλέβα και στην κάτω κοίλη φλέβα. Η νεφρική φλέβα είναι η κύρια φλέβα του νεφρού, με την οποία όλο το αίμα του νεφρού αποχετεύεται από το νεφρό και εισέρχεται στην κυκλοφορία. Η κάτω κοίλη φλέβα είναι εκείνη που συγκεντρώνει το αίμα απ' όλα τα όργανα και από το νεφρό και το οδηγεί στην καρδιά. Το τμήμα του όγκου που επεκτείνεται μέσα σ' αυτές τις φλέβες ονομάζεται “θρόμβος όγκου”. Απεικονιστικές μέθοδοι, και κυρίως μαγνητική τομογραφία, μπορούν να ελέγξουν με ακρίβεια την ύπαρξη θρόμβων όγκου.


 

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί επίσης να εισβάλει στα αιμοφόρα αγγεία και να μεταφερθεί μ' αυτά σ' απομακρυσμένες περιοχές του σώματος, όπως είναι οι πνεύμονες και τα κόκκαλα και να δημιουργήσει μία νέα καρκινική εστία, την λεγόμενη μετάσταση.


 

Οι όγκοι πρέπει να προκαλέσουν την παραγωγή νέων αγγείων για να εξασφαλίσουν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο όγκο τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή σαν αγγειογένεση και είναι αναγκαία στον όγκο για να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται σ' άλλες περιοχές του σώματος. Καρκίνοι του νεφρού θεωρούνται πολλοί αγγειογενετικοί και πολλοί αποτελεσματικοί στο να ταξιδεύουν διαμέσου των αγγείων του αίματος μέσα στο σώμα. Αυτό το καταφέρνουν εκκρίνοντας μία πρωτεΐνη, που ονομάζεται αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας  (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). Ο παράγοντας αυτός δρα στα γειτονικά αιμοφόρα αγγεία, τα οποία και ερεθίζει να δώσουν γέννεση σε νέα αγγεία για να τροφοδοτούν τον όγκο.


 

Εκτύπωση