Greek Albanian Bulgarian Croatian Dutch English French German Italian Russian Serbian

Τελευταία Συνέδρια

6o Διεθνές Συνέδριο PROGRESS IN URO-ONCOLOGY

 

Το Ρομποτικό και Λαπαροσκοπικό Ουρολογικό Κέντρο, στην πόλη Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Ioan Coman, που διοργάνωσε το συνέδριο, έχει την μεγαλύτερη εμπειρία σε ρομποτικά και λαπαροσκοπικά χειρουργεία στην Ρουμανία και μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια. Έχει επίσης μία ιστορία 20 ετών στην Λαπαροσκοπική Ουρολογία και ο καθηγητής κ. Coman είναι ο πρώτος που πραγματοποίησε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στη Ρουμανία.

 Συνδιοργανωτής του συνεδρίου ήταν και το Νοσοκομείο, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας (European Institute of Oncology) στο Μιλάνο της Ιταλίας με διευθυντή τον καθηγητή κ. Ottavio de Cobeli. Το συγκεκριμένο Ογκολογικό Ινστιτούτο διενεργεί περισσότερες από 500 ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις τον χρόνο και έχει την μεγαλύτερη σε αριθμό εμπειρία στην γειτονική χώρα της Ιταλίας.

Έτσι λοιπόν το συνέδριο αυτό διοργάνωσαν από κοινού αλλά και στο συνέδριο αυτό συναντήθηκαν και χειρούργησαν ρομποτικά ζωντανά οι πιο έμπειροι Ουρολόγοι στη Ρομποτική Χειρουργική από την Ρουμανία (Ioan Coman), την Ιταλία (Ottavio de Cobeli) και την Ελλάδα (Βασίλης Πουλάκης)!

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι Ουρολόγοι από την Ρουμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τσεχία, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Σερβία και Πολωνία.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν η αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού. Σε 2 ημέρες παρουσιάστηκαν ζωντανά συνολικά 10 χειρουργεία αντιμετώπισης καρκίνου του νεφρού!
Αναλυτικότερα διενεργήθηκαν 3 ρομποτικές μερικές νεφρεκτομές, 3 λαπαροσκοπικές μερικές νεφρεκτομές, 2 λαπαροσκοπικές ριζικές νεφρεκτομές καθώς και 1 διαδερμική ηλεκτροκαυτηρίαση (TARF) νεφρικού όγκου και 1 ανοιχτή σφηνοειδή πνευμονεκτομή για αφαίρεση μονήρους μεταστάσεως νεφροκυτταρικού καρκινώματος.

Το συνέδριο αυτό θεωρείται κορυφαίο όχι μόνο γιατί μέσα σε δύο ημέρες διενεργήθηκαν με απόλυτη επιτυχία 10 συνολικά ζωντανά χειρουργεία αλλά και γιατί η πολυπλοκότητα των χειρουργείων που αφορούσαν δύσκολες περιπτώσεις νεφρικών όγκων (οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση, μεγάλου μεγέθους όγκους για μερική νεφρεκτομή , μερική νεφρεκτομή σε λειτουργικά μονόνεφρος ή εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς κτλ) και η ποιότητα των παρουσιάσεων και των ομιλιών ήταν εφάμιλλη άλλων παγκοσμίου φήμης διεθνών συνεδρίων.

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης πραγματοποίησε μία ρομποτική μερική νεφρεκτομή σε έναν εξαιρετικά παχύσαρκο ασθενή. Ο όγκος ήταν στην μέγιστη διάμετρο περίπου 4 εκατοστά, εν μέρει εξωφυτικός και στο οπίσθιο τοίχωμα του άνω πόλου του νεφρού, οπότε ολόκληρος ο νεφρός έπρεπε να κινητοποιηθεί πλήρως προτού ξεκινήσει η διαδικασία της μερικής νεφρεκτομής. Παρόλα αυτά η ρομποτική επέμβαση που πραγματοποίησε ο κ. Πουλάκης διήρκεσε λιγότερο από 1,5 ώρα, ο χρόνος ισχαιμίας ανήλθε σε 13 λεπτά, ήταν σχεδόν αναίμακτη (λιγότερα από 100ml στην αναρρόφηση) και απέσπασε επαινετικά σχόλια για την ανατομική προσέγγιση και την καθαρότητα του χειρουργικού πεδίου. Η ιστολογική εξέταση έδειξε νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, μέγιστης διαμέτρου 3,7 εκατοστά με αρνητικά χειρουργικά όρια, σταδίου pT1a, R0. Ο ασθενής 1 μήνα μετά το χειρουργείο έχει αναρρώσει πλήρως χωρίς καμία μετεγχειρητική επιπλοκή και χωρίς καμία διαταραχή της νεφρικής του λειτουργίας. 

Ο κ. Πουλάκης εκτός από χειρουργός σε ζωντανό ρομποτικό χειρουργείο ήταν και πρόεδρος σε επιστημονική συνεδρία και σε ζωντανό χειρουργείο, συμβάλλοντας με τα κριτικά του σχόλια στην ομαλή διεξαγωγή αλλά στην πλήρη κατανόηση από το κοινό του ζωντανού χειρουργείου.

Επίσης ο κ. Πουλάκης έδωσε μία διάλεξη με θέμα την τοποθέτηση τροκάρ στη διενέργεια ρομποτικής χειρουργικής στο νεφρό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται “η αρχή το ήμισυ του παντός” έτσι και στην ρομποτική προσέγγιση του νεφρού το επιτυχημένο ξεκίνημα με την σωστή τοποθέτηση των τροκάρ αποτελεί το βασικό τμήμα για μία επιτυχημένη έκβαση μίας ρομποτικής μερικής ή ριζικής νεφρεκτομής.
V. Poulakis: Tips and tricks for trocar positioning in robotic kidney surgery (Συμβουλές και κόλπα στην τοποθέτηση των τροκάρ στη ρομποτική χειρουργική του νεφρού) Δείτε εδώ την παρουσίαση/διάλεξη του κ. Πουλάκη σε μορφή PDF

 

Ορισμένες παρουσιάσεις που ξεχώρισαν σαν πρωτοποριακές και επιπλέον ενημερωτικές είναι οι παρακάτω:

G. Renne (IT)   Inconclusive renal mass biopsy and other deadlocks (Ασαφή βιοψία νεφρικής μάζας και άλλα αδιέξοδα)
T. Drewniak (PL)  Vascular supply and tumor topography - radiologic workup (Αγγειακή παροχή και τοπογραφία όγκου – ακτινολογική ανάλυση)  
C. Surcel (RO)  Role of extended and super extended pelvic lymph node dissection in high risk prostate cancer treatment - myth or reality? (Ο ρόλος της εκτεταμένης και υπερεκτεταμένης πυελικής λεμφαδενεκτομής στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη υψηλού κινδύνου)  
K. Szkarlat (PL)  Surveillance of small renal masses - are we ready? (Παρακολούθηση μικρών νεφρικών μαζών – είμαστε έτοιμοι;)
F. Orsi (IT) Percutaneous tumor ablation (Διαδερμική αντιμετώπιση όγκων) 
M. Matuszewski (PL) Minimally invasive methods of ablation of RCC (Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για αντιμετώπιση του νεφροκυτταρικού καρκινώματος)  
I. Kolombo (CZ) Locally advance Renal Cancer (Τοπικά προχωρημένος καρκίνος του νεφρού)
F. Orsi (IT)  Nephron sparing surgeries complications treatment - Local failure after partial or radical nephrectomy – Locally advanced RCC (Αντιμετώπιση των επιπλοκών των χειρουργείων διατήρησης του νεφρού – Τοπική υποτροπή μετά από ριζική ή μερική νεφρεκτομή – Τοπικά προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα)  
G. Vittori (IT)  Tumor pseudocapsule, resection margins and risks of local recurrence - standardizing the NSS procedures (Ψευδοκάψα όγκου, όρια εκτομής και κίνδυνοι τοπικής υποτροπής – καθορίζοντας τις επεμβάσεις διατήρησης του νεφρού)  
G. Kacso (RO)  Treatment decisions in a new therapeutic landscape – mCRPC (Θεραπευτικές αποφάσεις σε μία νέα θεραπευτική περιοχή - mCRPC)  
D.V. Stanca (RO) Up to date in management of LUTS treatment (Σύγχρονη αντιμετώπιση στη θεραπεία των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού - LUTS)  
F. Nole (IT) Managing TKI therapy - may metastatic RCC be considered "chronic disease"? (Θεραπεία ΤΚΙ – μπορεί το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα να θεωρηθεί σαν χρόνια νόσο;)
A. Cecconi (IT) Metastases treatment at the maximal response during TKI therapy? (Θεραπεία μεταστάσεων σε μέγιστη ανταπόκριση κατά την θεραπεία ΤΚΙ;)  
B. Feciche (RO) Renal oncocytomas - what should we know about and how should we deal with? (Νεφρικό ογκοκύττωμα - τι πρέπει να γνωρίζουμε και πως να το αντιμετωπίσουμε;)  
G. Kacso (RO) Radiotherapy for retroperitoneal sarcomas - possibilities and limits in the IMRT era (Ακτινοβολία για οπισθοπεριτοναϊκά σαρκώματα: δυνατότητες και περιορισμοί στην εποχή της IMRT)  
T. Borkowski (PL)  Bosniak classification of renal cysts – when does surgery become unavoidable (Η ταξινόμηση των νεφρικών κύστεων κατά Bosniak – πότε το χειρουργείο γίνεται αναπόφευκτο)  
V. Vukotic (RS)  Bellini collector duct carcinoma of the kidney (Καρκίνωμα του νεφρού από τον Bellini collector duct)  
A. Stoica (RO) CONDUCT study – A step further in changing treatment paradigm in BPH (Μελέτη CONDUCT – Ένα βήμα παραπέρα στο παράδειγμα αλλαγής θεραπείας της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη)  
D.V. Matei (IT)  Off clamping surgery - modalities (Χειρουργείο χωρίς ισχαιμία/κλείσιμο των νεφρικών αγγείων - δυνατότητες)  

 

Δείτε περισσότερα στο πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ( http://roboticurologycluj.ro/2015/ )

 

Δείτε επίσης μερικές από τις αναμνηστικές φωτογραφίες μετά το πέρας του ζωντανού ρομποτικού χειρουργείου που πραγματοποίησε ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μαζί με τον συνεργάτη του Δρ. Βασίλη Μώρο.

 

Δείτε ακόμη μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες από το επίσημο γεύμα του συνεδρίου με τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη, τον συνεργάτη του Δρ. Βασίλη Μώρο καθώς και με άλλους προσκεκλημένους Ουρολόγους.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πρόβλημα Στύσης;

Έχετε όντως πρόβλημα στύσης;
Αξιολογείστε μόνοι σας την στυτική λειτουργίας σας!

Κάντε το test

Πρόβλημα Ούρησης;

Αξιολογείστε μόνοι την ούρηση σας και τα συμπτώματα από τον Προστάτη. Ερωτηματολόγιο IPSS.

Κάντε το test

Βιοψία του προστάτη

H Iστολογική Σάρωση είναι μία νέα εφαρμογή για τον εντοπισμό ιστών, που είναι ύποπτοι για κακοήθεια.

Περισσότερα...

Ζωντανά Χειρουργεία

Ζωντανές επεμβάσεις video. Παρακολουθείστε τις δύσκολες περιπτώσεις.
Απαιτείται εγγραφή.

Δείτε τα Video