Επιλογή Σελίδας

6o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PROGRESS IN URO-ONCOLOGY

6o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PROGRESS IN URO-ONCOLOGY

Το Ρομποτικό και Λαπαροσκοπικό Ουρολογικό Κέντρο, στην πόλη Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Ioan Coman, που διοργάνωσε το συνέδριο, έχει την μεγαλύτερη εμπειρία σε ρομποτικά και λαπαροσκοπικά χειρουργεία στην Ρουμανία και μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια. Έχει επίσης μία ιστορία 20 ετών στην Λαπαροσκοπική Ουρολογία και ο καθηγητής κ. Coman είναι ο πρώτος που πραγματοποίησε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στη Ρουμανία.

Συνδιοργανωτής του συνεδρίου ήταν και το Νοσοκομείο, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας (European Institute of Oncology) στο Μιλάνο της Ιταλίας με διευθυντή τον καθηγητή κ. Ottavio de Cobeli. Το συγκεκριμένο Ογκολογικό Ινστιτούτο διενεργεί περισσότερες από 500 ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις τον χρόνο και έχει την μεγαλύτερη σε αριθμό εμπειρία στην γειτονική χώρα της Ιταλίας.

Έτσι λοιπόν το συνέδριο αυτό διοργάνωσαν από κοινού αλλά και στο συνέδριο αυτό συναντήθηκαν και χειρούργησαν ρομποτικά ζωντανά οι πιο έμπειροι Ουρολόγοι στη Ρομποτική Χειρουργική από την Ρουμανία (Ioan Coman), την Ιταλία (Ottavio de Cobeli) και την Ελλάδα (Βασίλης Πουλάκης)!

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι Ουρολόγοι από την Ρουμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τσεχία, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Σερβία και Πολωνία.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν η αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού. Σε 2 ημέρες παρουσιάστηκαν ζωντανά συνολικά 10 χειρουργεία αντιμετώπισης καρκίνου του νεφρού!
Αναλυτικότερα διενεργήθηκαν 3 ρομποτικές μερικές νεφρεκτομές, 3 λαπαροσκοπικές μερικές νεφρεκτομές, 2 λαπαροσκοπικές ριζικές νεφρεκτομές καθώς και 1 διαδερμική ηλεκτροκαυτηρίαση (TARF) νεφρικού όγκου και 1 ανοιχτή σφηνοειδή πνευμονεκτομή για αφαίρεση μονήρους μεταστάσεως νεφροκυτταρικού καρκινώματος.

Το συνέδριο αυτό θεωρείται κορυφαίο όχι μόνο γιατί μέσα σε δύο ημέρες διενεργήθηκαν με απόλυτη επιτυχία 10 συνολικά ζωντανά χειρουργεία αλλά και γιατί η πολυπλοκότητα των χειρουργείων που αφορούσαν δύσκολες περιπτώσεις νεφρικών όγκων (οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση, μεγάλου μεγέθους όγκους για μερική νεφρεκτομή , μερική νεφρεκτομή σε λειτουργικά μονόνεφρος ή εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς κτλ) και η ποιότητα των παρουσιάσεων και των ομιλιών ήταν εφάμιλλη άλλων παγκοσμίου φήμης διεθνών συνεδρίων.

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης πραγματοποίησε μία ρομποτική μερική νεφρεκτομή σε έναν εξαιρετικά παχύσαρκο ασθενή. Ο όγκος ήταν στην μέγιστη διάμετρο περίπου 4 εκατοστά, εν μέρει εξωφυτικός και στο οπίσθιο τοίχωμα του άνω πόλου του νεφρού, οπότε ολόκληρος ο νεφρός έπρεπε να κινητοποιηθεί πλήρως προτού ξεκινήσει η διαδικασία της μερικής νεφρεκτομής. Παρόλα αυτά η ρομποτική επέμβαση που πραγματοποίησε ο κ. Πουλάκης διήρκεσε λιγότερο από 1,5 ώρα, ο χρόνος ισχαιμίας ανήλθε σε 13 λεπτά, ήταν σχεδόν αναίμακτη (λιγότερα από 100ml στην αναρρόφηση) και απέσπασε επαινετικά σχόλια για την ανατομική προσέγγιση και την καθαρότητα του χειρουργικού πεδίου. Η ιστολογική εξέταση έδειξε νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, μέγιστης διαμέτρου 3,7 εκατοστά με αρνητικά χειρουργικά όρια, σταδίου pT1a, R0. Ο ασθενής 1 μήνα μετά το χειρουργείο έχει αναρρώσει πλήρως χωρίς καμία μετεγχειρητική επιπλοκή και χωρίς καμία διαταραχή της νεφρικής του λειτουργίας. 

Ο κ. Πουλάκης εκτός από χειρουργός σε ζωντανό ρομποτικό χειρουργείο ήταν και πρόεδρος σε επιστημονική συνεδρία και σε ζωντανό χειρουργείο, συμβάλλοντας με τα κριτικά του σχόλια στην ομαλή διεξαγωγή αλλά στην πλήρη κατανόηση από το κοινό του ζωντανού χειρουργείου.

Επίσης ο κ. Πουλάκης έδωσε μία διάλεξη με θέμα την τοποθέτηση τροκάρ στη διενέργεια ρομποτικής χειρουργικής στο νεφρό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται “η αρχή το ήμισυ του παντός” έτσι και στην ρομποτική προσέγγιση του νεφρού το επιτυχημένο ξεκίνημα με την σωστή τοποθέτηση των τροκάρ αποτελεί το βασικό τμήμα για μία επιτυχημένη έκβαση μίας ρομποτικής μερικής ή ριζικής νεφρεκτομής.
V. Poulakis: Tips and tricks for trocar positioning in robotic kidney surgery (Συμβουλές και κόλπα στην τοποθέτηση των τροκάρ στη ρομποτική χειρουργική του νεφρού) Δείτε εδώ την παρουσίαση/διάλεξη του κ. Πουλάκη σε μορφή PDF

Ορισμένες παρουσιάσεις που ξεχώρισαν σαν πρωτοποριακές και επιπλέον ενημερωτικές είναι οι παρακάτω:

G. Renne (IT) Inconclusive renal mass biopsy and other deadlocks (Ασαφή βιοψία νεφρικής μάζας και άλλα αδιέξοδα)
T. Drewniak (PL)  Vascular supply and tumor topography – radiologic workup (Αγγειακή παροχή και τοπογραφία όγκου – ακτινολογική ανάλυση)  
C. Surcel (RO)  Role of extended and super extended pelvic lymph node dissection in high risk prostate cancer treatment – myth or reality? (Ο ρόλος της εκτεταμένης και υπερεκτεταμένης πυελικής λεμφαδενεκτομής στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη υψηλού κινδύνου)  
K. Szkarlat (PL)  Surveillance of small renal masses – are we ready? (Παρακολούθηση μικρών νεφρικών μαζών – είμαστε έτοιμοι;)
F. Orsi (IT) Percutaneous tumor ablation (Διαδερμική αντιμετώπιση όγκων) 
M. Matuszewski (PL) Minimally invasive methods of ablation of RCC (Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για αντιμετώπιση του νεφροκυτταρικού καρκινώματος)  
I. Kolombo (CZ) Locally advance Renal Cancer (Τοπικά προχωρημένος καρκίνος του νεφρού)
F. Orsi (IT)  Nephron sparing surgeries complications treatment – Local failure after partial or radical nephrectomy – Locally advanced RCC (Αντιμετώπιση των επιπλοκών των χειρουργείων διατήρησης του νεφρού – Τοπική υποτροπή μετά από ριζική ή μερική νεφρεκτομή – Τοπικά προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα)  
G. Vittori (IT)  Tumor pseudocapsule, resection margins and risks of local recurrence – standardizing the NSS procedures (Ψευδοκάψα όγκου, όρια εκτομής και κίνδυνοι τοπικής υποτροπής – καθορίζοντας τις επεμβάσεις διατήρησης του νεφρού)  
G. Kacso (RO)  Treatment decisions in a new therapeutic landscape – mCRPC (Θεραπευτικές αποφάσεις σε μία νέα θεραπευτική περιοχή – mCRPC)  
D.V. Stanca (RO) Up to date in management of LUTS treatment (Σύγχρονη αντιμετώπιση στη θεραπεία των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού – LUTS)  
F. Nole (IT) Managing TKI therapy – may metastatic RCC be considered “chronic disease”? (Θεραπεία ΤΚΙ – μπορεί το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα να θεωρηθεί σαν χρόνια νόσο;)
A. Cecconi (IT) Metastases treatment at the maximal response during TKI therapy? (Θεραπεία μεταστάσεων σε μέγιστη ανταπόκριση κατά την θεραπεία ΤΚΙ;)  
B. Feciche (RO) Renal oncocytomas – what should we know about and how should we deal with? (Νεφρικό ογκοκύττωμα – τι πρέπει να γνωρίζουμε και πως να το αντιμετωπίσουμε;)  
G. Kacso (RO) Radiotherapy for retroperitoneal sarcomas – possibilities and limits in the IMRT era (Ακτινοβολία για οπισθοπεριτοναϊκά σαρκώματα: δυνατότητες και περιορισμοί στην εποχή της IMRT)  
T. Borkowski (PL)  Bosniak classification of renal cysts – when does surgery become unavoidable (Η ταξινόμηση των νεφρικών κύστεων κατά Bosniak – πότε το χειρουργείο γίνεται αναπόφευκτο)  
V. Vukotic (RS)  Bellini collector duct carcinoma of the kidney (Καρκίνωμα του νεφρού από τον Bellini collector duct)  
A. Stoica (RO) CONDUCT study – A step further in changing treatment paradigm in BPH (Μελέτη CONDUCT – Ένα βήμα παραπέρα στο παράδειγμα αλλαγής θεραπείας της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη)  
D.V. Matei (IT)  Off clamping surgery – modalities (Χειρουργείο χωρίς ισχαιμία/κλείσιμο των νεφρικών αγγείων – δυνατότητες)  

Δείτε περισσότερα στο πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ( http://roboticurologycluj.ro/2015/ )

Δείτε επίσης μερικές από τις αναμνηστικές φωτογραφίες μετά το πέρας του ζωντανού ρομποτικού χειρουργείου που πραγματοποίησε ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μαζί με τον συνεργάτη του Δρ. Βασίλη Μώρο.

 

Δείτε ακόμη μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες από το επίσημο γεύμα του συνεδρίου με τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη, τον συνεργάτη του Δρ. Βασίλη Μώρο καθώς και με άλλους προσκεκλημένους Ουρολόγους.
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…

Πέρασε ένας χρόνος που ζήσαμε και ζούμε σαν σε σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Είμαστε όρθιοι ακόμα, κάνουμε όνειρα και διατηρούμε τις ελπίδες μας για τον νέο χρόνο, το 2021, έχοντας όμως τις πιο ζοφερές αναμνήσεις από τον χρόνο που φεύγει, το 2020. Πολλές...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ST. GEORGE ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ST. GEORGE ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

Κάθε μήνα πιστοί στο συνηθισμένο μας ραντεβού στην Κύπρο. Και τώρα τον Οκτώβριο διενεργήσαμε σε τρεις ημέρες 3 ρομποτικές νευροπροστατευτικές ριζικές προστατεκτομές, 1 ρομποτική μερική νεφρεκτομή και 1 ρομποτική ριζική κυστεκτομή με εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή και...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική κυστεκτομή με εκτεταμένη πυελική λεμφαδενεκτομή σε ασθενείς (άνδρες και γυναίκες) με διηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστεως...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ…

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ…

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μαζί με τον συνεργάτη του Δρ. Βασίλη Μώρο συνεχίζουν να έρχονται στη Κύπρο κάθε μήνα, αμέσως μετά την απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών, μετά την καραντίνα από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Όμως αυτή την φορά που επισκεφτήκαμε την...

Διαβάστε Περισσότερα

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ” ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συνέντευξη του κου Πουλάκη στη πρωινή ενημερωτική εκπομπή “Πρωτοσέλιδο” του δημοσιογράφου κου Δημόπουλου στο κανάλι Σίγμα της Κύπρου με θέμα την Ρομποτική Ουρολογία στη...
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…

Πέρασε ένας χρόνος που ζήσαμε και ζούμε σαν σε σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Είμαστε όρθιοι ακόμα, κάνουμε όνειρα και διατηρούμε τις ελπίδες μας για τον νέο χρόνο, το 2021, έχοντας όμως τις πιο ζοφερές αναμνήσεις από τον χρόνο που φεύγει, το 2020. Πολλές...

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ!

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ, ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ… Ο συνάδελφος Ιατρός Δερματολόγος, με καταγωγή από Κύπρο, ο οποίος όμως κατοικεί και εργάζεται στην Ελλάδα, βρέθηκε για δεύτερη φορά σε ρομποτικό χειρουργείο που...

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ!

Το Ρομποτικό Ουρολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Metropolitan, το οποίο διευθύνει από την ίδρυσή του, το 2011, ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης, έχοντας ξεπεράσει τις 900 περίπου ετήσιες ρομποτικές επεμβάσεις στο έτος που μόλις αφήνουμε πίσω μας, το 2018 δηλαδή, ανανεώνει το...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Καθώς σήμερα τελείωσα τα προγραμματισμένα μαθήματα Ουρολογίας στους φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης στη Γερμανία και περιμένοντας να περάσει λίγο η ώρα για να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο για την επιστροφή στην Αθήνα είναι σημαντικό να τονισθούν οι...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από τον Δρα Βασίλη Πουλάκη, την Μεγάλη Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, στο Νοσοκομείο Metropolitan, ρομποτική μερική νεφρεκτομή (ογκεκτομή), σε ασθενή με τελείως ενδοφυτικό (εσωτερικό) όγκο νεφρού με την βοήθεια προηγμένου...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων/Ασθενών του Νοσοκομείου Metropolitan και κατόπιν επίσημης προσκλήσεως της Ουρολογικής και Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κιέβου, στην Ουκρανία, διοργανώθηκε Επιστημονική Συνδιάσκεψη για την Ρομποτική Χειρουργική στην Ουρολογία και στην Ορθοπεδική στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018.

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ