Επιλογή Σελίδας

da Vinci Νεφροουρητηρεκτομή

Γενικά για την da Vinci ριζική νεφροουρητηρεκτομή

Η da Vinci νεφροουρητηρεκτομή γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής τόσο μεταξύ των Ουρολόγων όσο και μεταξύ των ασθενών γιατί αποτελεί μία ασφαλή και ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την πλήρη αφαίρεση του προσβεβλημένου νεφρού μαζί με τον ουρητήρα, τον όγκο και τους περιοχικούς λεμφαδένες. Γι’ αυτόν τον λόγο η ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή γίνεται ολοένα και πιο συχνά η νούμερο 1 επιλογή σ’ ασθενείς με εντοπισμένο ουροθηλιακό καρκίνωμα της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα στις ΗΠΑ.
 Αυτή η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση έχει τα πλεονεκτήματα της αποφυγής των μεγάλων και επώδυνων τομών, της μειωμένης απώλειας αίματος, της σύντομης παραμονής στο νοσοκομείο και της ταχύτατης ανάρρωσης σε σύγκριση με το συμβατικό ανοιχτό χειρουργείο αλλά με τα ίδια ποσοστά ίασης. Χάρις στην αλματώδη ανάπτυξη της χειρουργικής τεχνολογίας είναι δυνατή η ευρεία εφαρμογή και προσφορά της ελάχιστα επεμβατικής προοπτικής για την ριζική νεφροουρητηρεκτομή – την da Vinci Ριζική Νεφροουρητηρεκτομή.

Είναι πια πραγματικότητα μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις να εκτελούνται μέσω μικρών οπών. Η διαφορά ανάμεσα στη ανοιχτή και ρομποτική ριζική νεφροουρητηρεκτομή. Ανώδυνη και ελάχιστα τραυματική προσέγγιση!

Είναι πια πραγματικότητα μεγάλες και πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις να εκτελούνται μέσω μικρών οπών (μικροσκοπικών τομών). Έτσι εξασφαλίζονται τα πλεονεκτήματα της οριστικής και πλήρους θεραπείας με την δυνατότητα για σημαντικά λιγότερο πόνο, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο και γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες καθώς και το σπουδαιότερο την δυνατότητα για καλύτερα κλινικά αποτελέσματα.

Η χειρουργική εργασία στην κλίμακα του χιλιοστού κάνει την διαφορά. Πρόκειται για μικροχειρουργική.

Στην θεραπεία του καρκίνου της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα χειρουργική εργασία στην κλίμακα του χιλιοστού κάνει την διαφορά. Πρόκειται για μικροχειρουργική. Η πλήρη αφαίρεση του όγκου που “φιλοξενείται” στο νεφρό ή στον ουρητήρα χωρίς όμως αιμορραγίες απαιτεί ακρίβεια και “μαστοριά” στις κινήσεις των ρομποτικών εργαλείων.

Τα ρομποτικά εργαλεία λειτουργούν με την ίδια και καλύτερη ευλυγισία και ελευθερία κινήσεων από ότι ο ανθρώπινος καρπός Τρισδιάστατη και μεγεθυμένη κατά 10-15 φορές όραση

Η ακρίβεια των χειρισμών, η δυνατότητα να υπάρχουν μέσα στην κλειστή κοιλιά του ασθενούς δύο μικροσκοπικά χεράκια που εκτελούν με την ίδια και μεγαλύτερη ευλυγισία και ελευθερία τις κινήσεις του ανθρώπινου καρπού, η μεγεθυμένη και τρισδιάστατη εικόνα και ο έλεγχος που παρέχει το ρομποτικό σύστημα da Vinci συμβάλει στην αφαίρεση του νεφρού και του ουρητήρα, που έχουν προσβληθεί από καρκίνο, με λιγότερες αιμορραγιες και μεγαλύτερη ακρίβεια.
 Σχετικά με τον έλεγχο του καρκίνου η da Vinci νεφροουρητηρεκτομή εμφανίζει παρόμοιες πιθανότητες πλήρους ίασης σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική θεραπεία όπως αποδεικνύεται σε μεγάλες συγκριτικές μελέτες.

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι η επέμβαση με το da Vinci δεν εκτελείται από το ρομπότ αλλά ο χειρουργός έχει πάντα τον απόλυτο έλεγχο κάθε χειρουργικού βήματος με την βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής πλατφόρμας.

Πως εκτελείται η da Vinci Ριζική Νεφροουρητηρεκτομή;

Η ρομποτική ριζική νεφροουρητηρεκτομή εκτελείται υπό γενική αναισθησία. Αν και ο χειρουργικός χρόνος διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, ο μέσος όρος χειρουργικού χρόνου κυμαίνεται από 3 έως 4 ώρες.

Κατά την ρομποτική προστατεκτομή 4-5 μικρές οπές μικρότερες του ενός εκατοστού πραγματοποιούνται στην περιοχή του προσβεβλημένου νεφρού και στην κάτω κοιλιά μέσα από τις οποίες περνούν ειδικοί σωληνίσκοι (τα λεγόμενα τροκάρ) οι οποίοι επιτρέπουν την ταχεία είσοδο και έξοδο των λαπαροσκοπικών και ρομποτικών εργαλείων στο εσωτερικό της κοιλιάς του ασθενή.

Η κοιλιά γεμίζει με το αδρανές αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δημιουργώντας έτσι ένα μεγαλύτερο χώρο εργασίας στον χειρουργό για να ολοκληρώσει την επέμβαση. Αυτό το αέριο εκκενώνεται από την κοιλιά στο τέλος του χειρουργείου. Ο χειρουργός χειρίζεται 3 πολύ-αρθρωτά όργανα για να φέρει σε πέρας με ακρίβεια, λεπτότητα και σταθερότητα το δύσκολο έργο του διαχωρισμού των ιστών, της αιμόστασης, της κοπής και συρραφής με την ίδια και ανώτερη δεξιότητα από εκείνη του ανθρώπινου καρπού.

Πολύ-αρθρωτά ρομποτικά εργαλεία επιτρέπουν στον Ουρολόγο μέσα στο σώμα του ασθενή με την ίδια ικανότητα σαν να έχει δύο μικροσκοπικά ανθρώπινα χέρια.

Επιπλέον ο χειρουργός ελέγχει μία στερεοσκοπική οπτική που συνδέεται μία υψηλής ευκρίνειας κάμερα η οποία εξασφαλίζει μία τρισδιάστατη υψηλής ευκρίνειας όραση της εσωτερικής ανατομίας του ασθενή. Ένας έμπειρος χειρουργός λειτουργεί σαν βοηθός και στέκεται δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι βοηθώντας τον ρομποτικό χειρουργό κρατώντας ανοιχτό το χειρουργικό πεδίο, αναρροφώντας και καθαρίζοντας, χρησιμοποιώντας όργανα που εισέρχονται μέσα από τα δύο βοηθητικά τροκάρ.
 Το ρομποτικό σύστημα da Vinci προσαρμόζεται στα τροκάρ πριν την έναρξη της επέμβασης. Με τον ρομποτικό χειρουργό να κάθεται μόλις ελάχιστα μέτρα δίπλα από το χειρουργικό τραπέζι στην χειρουργική κονσόλα, τα ρομποτικά όργανα ελέγχονται από τον χειρουργό σε πραγματικό χρόνο με υψηλή ακρίβεια κλιμακωτής κίνησης.


Σχηματική εικόνα της διάταξης της χειρουργικής αίθουσας για την ριζική νεφροουρητηρεκτομή

 

Ο προσβεβλημένος αρχικά νεφρός ξεχωρίζεται και παρασκευάζονται από τα γειτονικά όργανα όπως το συκώτι, τον σπλήνα και το έντερο. Η αρτηρία και η φλέβα του νεφρού απολινώνονται με κλιπ και ράμμα και κόβονται. Έτσι επιτρέπεται η σίγουρη αφαίρεση του νεφρού με την ελάχιστη απώλεια αίματος. Ο όγκος που είναι στο εσωτερικό του νεφρού ή του ουρητήρα με το περιβάλλων λίπος και τους γύρω λεμφαδένες αφαιρούνται. Το γειτονικό επινεφρίδιο μπορεί επίσης ορισμένες φορές ν’ αφαιρείται, όταν ο όγκος είναι μεγάλος ή κοντά σ’ αυτό. Οι πυελικοί και περινεφρικοί λεμφαδένες, οι οποίοι πιθανόν να έχουν προσβληθεί από καρκίνο, αφαιρούνται, όταν χρειάζεται για να γίνει καλύτερη εκτίμηση της εξάπλωσης του όγκου της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα.

Για την αφαίρεση του τελικού τμήματος του ουρητήρα μαζί με μία “μανσέτα” από τη ουροδόχο κύστη, όπου εισέρχεται ο ουρητήρας, το ρομποτικό σύστημα da Vinci μετακινείται προς την περιοχή της κάτω κοιλιάς για να εξαιρεθεί με ασφάλεια ο ουρητήρας αποφεύγοντας έτσι την δεύτερη τομή της ανοιχτής επέμβασης.

Όταν ο νεφρός μαζί με τον ουρητήρα και τους λεμφαδένες απελευθερωθούν από τους γύρω ιστούς και όργανα τοποθετούνται αμέσως σε πλαστικό πλαστικό σάκο, ο οποίος αφαιρείται ανέπαφος στο τέλος της επέμβασης διαμέσου μίας από τις προϋπάρχουσες οπές, η οποία μεγεθύνεται ανάλογα για να περάσει και να εξέλθει ο σάκος που περιέχει τα όργανα που αφαιρέθηκαν. Έτσι ο νεφρός και ο ουρητήρας ούτε κομματιάζονται ούτε καρκινικά κύτταρα διασκορπίζονται. Μία λεπτή παροχέτευση τοποθετείται στην περιοχή της επέμβασης για να εκκενώνει τα υγρά της επέμβασης και εξέρχεται διαμέσου μίας από τις οπές των τροκάρ. Επίσης τοποθετείται ένας καθετήρας διαμέσου της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη λειτουργώντας σαν γέφυρα για την γρήγορη επούλωση της συρραφής στο σημείο που αφαιρέθηκε ο ουρητήρας. Οι οπές των τροκάρ και η μικρή τομή, μέσα από την οποία πέρασε ο πλαστικός σάκος που περιείχε τον νεφρό με τον ουρητήρα, συρράπτονται χρησιμοποιώντας τεχνικές πλαστικής χειρουργικής για ελαχιστοποίηση των ουλών. Τα σημάδια της επέμβασης απορροφούνται ταχύτατα και ένα μήνα μετά φαίνονται μόνο ελάχιστα.

Σχηματικές διαφάνειες da Vinci ριζικής νεφροουρητηρεκτομής


Η παρακάτω παρουσίαση διαφανειών είναι μία σειρά σχηματικών εικόνων που βοηθούν τον ασθενή να κατανοήσει καλύτερα τα χειρουργικά βήματα της ριζικής νεφροουρητηρεκτομής.

Βίντεο da Vinci ριζικής νεφροουρητηρεκτομής

Το παρακάτω είναι μία σειρά βίντεο κλιπ για να βοηθήσουν τον ασθενή με μία σύντομη ματιά να κατανοήσει τα χειρουργικά βήματα της da Vinci ριζικής νεφροουρητηρεκτομής.
(Προειδοποίηση: Το βίντεο περιλαμβάνει ζωντανά στιγμιότυπα μίας πραγματικής ρομποτικής επέμβασης που ορισμένοι θεατές μπορεί να δυσκολευτούν να παρακολουθήσουν).
Δείτε τo Video

Πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές

Όπως με κάθε μεγάλο χειρουργείο οι επιπλοκές, αν και πολύ σπάνιες, μπορεί να συμβούν και με την ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή. Η πιθανότητα των επιπλοκών εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία του χειρουργού και την προηγούμενη κατάσταση του ασθενούς. Οι πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές περιλαμβάνουν:

 • Αιμορραγία: Η απώλεια αίματος κατά την διάρκεια της ρομποτικής επέμβασης είναι λιγότερη από 100 ml και η ανάγκη για μετάγγιση αίματος μικρότερη από 2% των περιπτώσεων. Αντίθετα στην ανοιχτή ριζική νεφροουρητηρεκτομή τα ποσοστά μεταγγίσεων είναι σημαντικά πολύ υψηλότερα.
 • Λοιμώξεις: Με την χρήση των ενδοφλέβιων αντιβιοτικών ο κίνδυνος λοιμώξεων είναι εξαιρετικά σπάνιος. Σε περίπτωση που εμφανισθούν συμπτώματα λοίμωξης (πυρετός, εκροή υγρού από τις οπές του δέρματος, ερυθρότητα των τομών, συχνουρία, πόνος, δυσουρία κτλ) θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό σας.
 • Μετεγχειρητική κήλη: Λόγω των μικροσκοπικών λαπαροσκοπικών οπών σπάνια αναπτύσσονται κήλες σ’ αυτές τις θέσεις. Επιπλέον, η μεγαλύτερη τομή, μέσα από την οποία αφαιρέθηκε σε πλαστικό σάκο ο νεφρός, συρράπτεται προσεκτικά για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετεγχειρητικών κηλών.
 • Τραυματισμός γειτονικών οργάνων: Επειδή η ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή εκτελείται υπό συνεχή οπτική παρακολούθηση και μάλιστα μεγεθυμένη 10-15 φορές και τρισδιάστατη και τα ρομποτικά εργαλεία κινούνται μ’ εξαιρετική ακρίβεια χιλιοστού ο κίνδυνος ανεπιθύμητου τραυματισμού ενός γειτονικού οργάνου είναι πολύ περιορισμένος. Το παχύ και το λεπτό έντερο, ο σπλήνας, το συκώτι, η χοληδόχος κύστη, το πάγκρεας, το δωδεκαδάκτυλο, ο νεφρός, οι μύες, τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα είναι σε άμεση γειτονία και ορισμένες φορές σε επαφή με την πυελοουρητηρική συμβολή και μπορεί να τραυματισθούν με την ίδια ίσως και μικρότερη συχνότητα απ’ ότι στην ανοιχτή επέμβαση, που θεωρείται πιο τραυματική. Προσωρινή νευρική ή μυική βλάβη στα άκρα μπορεί να συμβεί σπάνια και είναι συνήθως αποτέλεσμα της τοποθέτησης του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι. Εάν τραυματισθεί το διάφραγμα (κοιλότητα του πνεύμονα) ένας λεπτός σωλήνας τοποθετείται στην θωρακική κοιλότητα για να εκκενώνει τον αέρα και τα υγρά γύρω από τον πνεύμονα επιτρέποντας έτσι στον πνεύμονα να ξεδιπλωθεί και να λειτουργεί φυσιολογικά. Σ’ εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μία επέκταση της επέμβασης ή ακόμα και νέα επέμβαση μπορεί να καταστεί αναγκαία για την αντιμετώπιση του τραυματισμού ενός γειτονικού οργάνου.
 • Μετατροπή σε συμβατικό λαπαροσκοπικό ή ανοιχτό χειρουργείο: Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όταν παρουσιασθούν επιπλοκές ή δυσκολία στην συνέχεια της ρομποτικής επέμβασης η μετατροπή σε συμβατική λαπαροσκοπική ή ακόμα και σε ανοιχτή επέμβαση είναι αναγκαία. Αυτό συμβαίνει σε ποσοστό μικρότερο από 1%. Ενδεικτικά στις τελευταίες 500 ρομποτικές επεμβάσεις διαφόρων μορφών και βαθμών δυσκολίας (προστατεκτομές, νεφρεκτομές, πυελοπλαστικές, κυστεκτομές κτλ) που πραγματοποίησα προσωπικά δεν υπήρξε καμία τέτοια ανάγκη.
 • Διαφυγή ούρων από την ουροδόχο κύστη στο σημείο αφαίρεσης του ουρητήρα: Σε μία εβδομάδα μετά το ρομποτικό χειρουργείο και πριν από την αφαίρεση του καθετήρα διενεργείται μία ακτινογραφία της ουροδόχου κύστης με σκιαγραφικό, οποία ονομάζεται κυστεογραφία. Αυτή η εξέταση γίνεται για τον έλεγχο της στεγανότητας και του βαθμού επούλωσης της συρραφής στο σημείο που αφαιρέθηκε ο ουρητήρας. Στο ανοιχτό χειρουργείο ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως μετά από 2 εβδομάδες, γιατί η συρραφή δεν μπορεί να γίνει ανοιχτά με την ίδια ακρίβεια όπως ρομποτικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις όταν ανακαλυφθεί μία μικρή διαφυγή στην κυστεογραφία παραμένει ο καθετήρας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η διαφυγή των ούρων απορροφάται από μόνη της σύντομα χωρίς επιπρόσθετη χειρουργική επέμβαση.

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Frequently Asked Questions, FAQs)

Ποιος ασθενής είναι υποψήφιος για την ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή;

Η ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή χρησιμοποιείται όπως και η ανοιχτή για την θεραπεία του καρκίνου της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα. Οι περισσότεροι ασθενείς που είναι υποψήφιοι για την ανοιχτή επέμβαση είναι επίσης κατάλληλοι και για την ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή. Όπως σε πολλά διεθνούς φήμης κέντρα των ΗΠΑ και της Ευρώπης έτσι και στην Ουρολογική Κλινική, την οποία διευθύνω στο Doctors’ Hospital, η ρομποτική προσέγγιση είναι η θεραπεία πρώτης εκλογής για την χειρουργική θεραπεία του εντοπισμένου ουροθηλιακού καρκίνου της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα.

Ποιος ασθενής δεν θεωρείται "καλός" υποψήφιος για την ρομποτική τεχνική;

Όπως και στο ανοιχτό χειρουργείο έτσι και στην ρομποτική τεχνική η δυσκολία της επέμβασης εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Ασθενείς μ’ εκτεταμένες επεμβάσεις στην άνω κοιλιά (και ιδιαίτερα στην περιοχή του νεφρού), ακτινοβολία, σοβαρότατες παθήσεις των πνευμόνων ή της καρδιάς, υπερβολική, κακοήθης παχυσαρκία και αιμορραγικές διαθέσεις πιθανόν να μην είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι για την πυελοπλαστική, ανοιχτή ή ρομποτική. Πρέπει να ληφθεί όμως υπόψιν ότι λόγω της ελαχίστου επεμβατικότητας της ρομποτικής τεχνικής μπορούν να υποβληθούν σε πυελοπλαστική και ασθενείς με σχετικά επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. Για παράδειγμα παχύσαρκοι ασθενείς ή ασθενείς με πολύ μεγάλη διάταση του νεφρού μπορούν λόγω της καλύτερης τεχνικής προσέγγισης να υποβληθούν ευκολότερα σε ρομποτική παρά σε ανοιχτή επέμβαση, εφόσον και η εμπειρία του ρομποτικού χειρουργού είναι ανάλογη.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις σ’ ασθενείς με πολύ μεγάλους όγκους ή όγκους που επεκτείνονται και διηθούν γειτονικά όργανα όπως πχ την κάτω κοίλη φλέβα, το συκώτι, το έντερο πιθανόν η ανοιχτή επέμβαση να είναι καλύτερη γιατί εξασφαλίζει την αφαίρεση και των γειτονικών οργάνων.

Αναφέρετε μερικά από τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής νεφροουρητηρεκτομής;
 • Μικρές τομές και ελάχιστες ουλές
 • Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα – Ενώ η ανοιχτή επέμβαση απαιτεί 1 με 2 μεγάλες και επώδυνες τομές η ρομποτική τεχνική χρειάζεται 4 με 5 τρύπες μικρότερες του ενός εκατοστού
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος (<100mL) και πολύ σπάνια ανάγκη για μετάγγιση (<1%)
 • Σύντομος χρόνος νοσηλείας (2-3 ημέρες για τους περισσότερους ασθενείς)
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και συνήθως μηδαμινή ανάγκη για μετεγχειρητική αναλγησία
 • Σύντομος χρόνος ανάρρωσης και γρήγορη επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες (1-2 εβδομάδες) και στην καθημερινή εργασία (2-3 εβδομάδες)
 • Υψηλά ποσοστά ίασης συγκρίσιμα μ’ εκείνα του ανοιχτού χειρουργείου
Ποια τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής σε σύγκριση με την ανοιχτή νεφροουρητηρεκτομή;

Το κυρίαρχο πλεονέκτημα της ρομποτικής νεφροουρητηρεκτομής είναι η χρήση υψηλής τεχνολογίας για την ολοκλήρωση της επέμβασης.

 • Πρώτον, υπάρχει βελτιωμένη όραση με 10-15 φορές μεγέθυνση και μία υψηλής ευκρίνειας εικόνα της εσωτερικής ανατομίας σαν αποτέλεσμα χρήσης μίας εξειδικευμένης στερεοσκοπικής οπτικής, η οποία είναι συνδεδεμένη με μία υψηλής ευκρίνειας κάμερα.
 • Δεύτερο, ο ρομποτικός ουρολόγος χειρουργεί με πολυαρθρωτά όργανα, διαμέτρου 8 χιλιοστών, τα οποία έχουν την ίδια δεξιότητα όπως ο ανθρώπινος καρπός.
 • Τρίτον, λόγω της αυξημένης πίεσης από το πνευμοπεριτόναιο αλλά κυρίως λόγω της καλύτερης και πιο ακριβούς χειρουργικής προσέγγισης το χειρουργικό πεδίο δεν είναι αιμορραγικό γεγονός που διευκολύνει ακόμα περισσότερο την ορατότητα.
 • Συνοπτικά, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η ρομποτική χειρουργική εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα των σημαντικών ιστών που περιβάλλουν τη νεφρική πύελο και επιτρέπουν στον χειρουργό να χειρουργεί με την ίδια δεξιότητα αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι ένας χειρουργός όταν διενεργεί μία ανοιχτή πυελοπλαστική, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει την επέμβαση μέσα από μικρές οπές μ’ ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και προπαντός χωρίς καθόλου απώλεια αίματος.
Από πότε εκτελείτε ρομποτικές επεμβάσεις στην Ελλάδα;

Από την πρώτη στιγμή που ήρθε το πρώτο ρομποτικό σύστημα στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2006, τότε που επέστρεψα και από την Γερμανία, εκτελώ στην Ελλάδα ρομποτικές επεμβάσεις. Την πρώτη στην Ελλάδα ρομποτική ριζική προστατεκτομή διετέλεσα στις 5 Οκτωβρίου του 2006 μ’ απόλυτη επιτυχία. Από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποίησα εκατοντάδες ρομποτικές επεμβάσεις που αφορούν όλα τα ουρολογικά όργανα (νεφρό, ουροδόχο κύστη, επινεφρίδια κτλ) καλύπτοντας το σύνολο του φάσματος των ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων. Με βάσει τα στατιστικά δεδομένα της εταιρείας που εισάγει το ρομποτικό σύστημα da Vinci στην Ελλάδα διαθέτω σήμερα (Αύγουστος 2010) τον μεγαλύτερο αριθμό ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων, με πολύ μεγάλη απόσταση από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες Ουρολόγους. Σήμερα, πραγματοποιώ περίπου 1 με 2 ρομποτικές πυελοπλαστικές τον μήνα.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση;

Η ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή διαρκεί περίπου 3 με 4 ώρες ανάλογα με το μέγεθος του νεφρού και του όγκου, την παρουσία παχυσαρκίας, τις προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιά ή στους νεφρούς, την παρουσία ουλών και άλλους παράγοντες. Ο βασικός σκοπός είναι η διενέργεια μίας ασφαλούς και προσεχτικής επέμβασης με την μικρότερη επιβάρυνση του ασθενούς και όχι μίας γρήγορης και μόνο επέμβασης. Από την άλλη πλευρά η διάρκεια της επέμβασης αντανακλά και την εμπειρία του χειρουργού, οπότε μία διάρκεια λιγότερο των 4 ωρών είναι γενικώς αποδεκτή αφού και μία ανοιχτή επέμβαση διαρκεί στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού ανάλογο χρονικό διάστημα.

Τι συμβαίνει εάν είναι αναγκαίο να μετατραπεί η ρομποτική επέμβαση σε ανοιχτή ή λαπαροσκοπική;

Αν και εξαιρετικά σπάνιο μετατροπή σε ανοιχτό χειρουργείο μπορεί να είναι απαραίτητη εάν παρουσιαστούν δυσκολίες κατά την παρασκευή νεφρού και του ουρητήρα ή εκτεταμένη αιμορραγία κατά την ρομποτική προσέγγιση. Ο κ. Πουλάκης έχει εμπειρία και στο ανοιχτό και στο λαπαροσκοπικό χειρουργείο και γι’ αυτό μπορεί να συνεχίσει χωρίς πρόβλημα το χειρουργείο ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά εάν αυτό χρειασθεί.

Ποια η διαφορά ανάμεσα στην λαπαροσκοπική και ρομποτική προσέγγιση;

Και οι δύο είναι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και η επιλογή είναι ένα ζήτημα προτίμησης του χειρουργού και του ασθενούς. Ο χειρουργικός χρόνος, η απώλεια αίματος και η παραμονή στο νοσοκομείο είναι τα ίδια ανάμεσα στην καθαρά λαπαροσκοπική και στην ρομποτική τεχνική. Και οι δύο προσεγγίσεις πραγματοποιούνται φουσκώνοντας την κοιλιά με το αδρανές αέριο διοξείδιο του άνθρακα και εισάγοντας στο εσωτερικό της κοιλιάς λαπαροσκοπικούς φακούς συνδεδεμένους σε υψηλής ευκρίνειας κάμερα για να παρατηρούμε τα εσωτερικά όργανα. Η συμβατική λαπαροσκοπική χειρουργική γίνεται με εργαλεία που τα κρατά απευθείας στα χέρια του ο χειρουργός. Η ρομποτική όμως χειρουργική εκτελείται χρησιμοποιώντας ρομποτικά πολυαρθρωτά εργαλεία που επιτρέπουν στον χειρουργό με μεγαλύτερη ακρίβεια και με περισσότερη ευκινησία να χειρίζεται μέσω μίας κονσόλας τα εργαλεία σαν να έχει μέσα στην κλειστή κοιλιά του ασθενούς δύο μικρά χεράκια.

Ποια είναι τα συνολικά ποσοστά επιτυχίας της ρομποτικής νεφροουρητηρεκτομής;

Τα ποσοστά επιτυχίας σχετικά με την πλήρη αφαίρεση του όγκου είναι τα ίδια μ’ εκείνα της ανοιχτής επέμβασης. Η πρόγνωση για την επιβίωση χωρίς καρκίνο βασίζεται στο στάδιο, στον βαθμό επιθετικότητας και στον ιδιαίτερο τύπο του καρκίνου, έτσι όπως αποτυπώνεται στην έκθεση βιοψίας του παθολογοανατόμου. Αυτή θα είναι διαθέσιμη σε μία εβδομάδα περίπου μετά το χειρουργείο.

Θα χρειαστώ συμπληρωματική θεραπεία μετά το χειρουργείο όπως ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία;

Για ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας όγκους εντοπισμένους στο νεφρό ή στον ουρητήρα η πρόγνωση είναι αρίστη και οι περισσότεροι θεραπεύονται πλήρως με το χειρουργείο και μόνο. Σε σπανιότερες περιπτώσεις όταν ανευρίσκονται ασθενείς με μεγάλους και διηθητικούς καρκίνους απαιτείται συμπληρωματική θεραπεία με χημειοθεραπεία. Αυτή θα χορηγηθεί κατόπιν συνεργασίας με τον ειδικό Ογκολόγο. Ο κ. Πουλάκης έχει εμπειρία με την χορήγηση αυτών των σύνθετων θεραπειών, αφού έχει εξειδικευτεί και στην Ουρολογική Ογκολογική Χημειοθεραπεία (βλέπε στο Βιογραφικό και στα Πτυχία>Medikamentöse Tumortherapie).

Ανακαλύψτε περισσότερα:
Οδηγός ασθενή για την da Vinci ριζική νεφροουρητηρεκτομή
Τι πρέπει να προσέχει ο ασθενής μετά από μία da Vinci ριζική νεφροουρητηρεκτομή
Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικά υποβοηθούμενης χειρουργικής
Τα αποτελέσματα της σύγκρισης της da Vinci νεφροουρητηρεκτομής με τις άλλες θεραπευτικές επιλογές
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ρομποτική χειρουργική
Πολυμέσα με βίντεο, διαδικτυακά αρχεία, σεμινάρια σε ασθενείς και διαλέξεις σε ιατρούς

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Βασίλειος Πουλάκης – Καλημέρα Ελλάδα | Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης

Ο κύριος Βασίλειος Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital, μιλάει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και με ποια συμπτώματα εμφανίζεται συνήθως. Εξηγεί ποιοι είναι οι παράγοντες που συνδέονται με...

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: Πρόληψη και Θεραπεία

Ο πέμπτος σε συχνότητα μεταξύ των καρκίνων, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, παρόλο που περιγράφεται ως «αντρικός» καρκίνος, αφορά και τις γυναίκες σε ποσοστό που φτάνει περίπου στο 15% των περιστατικών «Το σύνολο της εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης στην...

Βασίλειος Πουλάκης – Καλημέρα Ελλάδα | Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης

Ο κύριος Βασίλειος Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital, μιλάει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και με ποια συμπτώματα εμφανίζεται συνήθως. Εξηγεί ποιοι είναι οι παράγοντες που συνδέονται με...

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Pin It on Pinterest