Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Γενικές πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Τι είναι λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική – ή ελάχιστα επεμβατική ή βίντεο χειρουργική ή χειρουργική μέσα από κλειδαρότρυπες (Keyhole Surgery, Schluesselhohlchirurgie) όπως αλλιώς είναι γνωστή – είναι μία χειρουργική μέθοδος, με την οποία η επέμβαση εκτελείται ελάχιστα τραυματικά και επεμβατικά μέσα από μικρές τρύπες που ανοίγονται στην κοιλιά και με την βοήθεια της επισκόπησης του χειρουργικού πεδίου με βίντεο-κάμερα. Η λέξη «λαπαροσκόπηση» προέρχεται από τις λέξεις “λαπάρα” που σημαίνει κοιλιά και “σκοπώ” που σημαίνει βλέπω.


Σε αντίθεση με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, η οποία γίνεται μέσα από μεγάλες τομές στην κοιλιά ώστε να υπάρχει άμεση όραση και απτική επαφή των οργάνων του ασθενούς, στην λαπαροσκοπική ουρολογική χειρουργική εισάγονται στο χειρουργικό πεδίο μέσα από μικρές οπές του δέρματος των 5-10 χιλιοστών ειδικά όργανα και οπτική κάμερα για να πραγματοποιηθεί για παράδειγμα μία επέμβαση στο νεφρό ή στον προστάτη ή στην χοληδόχο κύστη. Η οπτική κάμερα μεταφέρει την εικόνα του χειρουργικού πεδίου μεγεθυμένη κατά 10-15 φορές σε μία οθόνη, έτσι ώστε ο χειρουργός και όλη η χειρουργική και αναισθησιολογική ομάδα να έχει ζωντανά και μόνιμα την εικόνα της επέμβασης μπροστά της.

Ιστορία της λαπαροσκοπικής ουρολογίας

Η πρώτη λαπαροσκόπηση έχει ρίζες ουρολογικές! Το 1901, ο Kelling, ένας χειρουργός από την Δρέσδη της Γερμανίας πραγματοποίησε τις πρώτες λαπαροσκοπήσεις σε ζώα, τις οποίες και ονόμασε «κοιλιοσκοπήσεις», με την βοήθεια ενός κυστεοσκοπίου που εφεύρε ο γερμανός ουρολόγος Nitze δέκα χρόνια νωρίτερα. Η πρώτη ουρολογική λαπαροσκόπηση εκτελέσθηκε από τον Cortesitο 1976 για την αναζήτηση ενός ενδοκοιλιακού έκτοπου όρχεως.

 

Ο Γερμανός ουρολόγος Maximilian Nitze (1848-1906)

 

Η πρώτη επιτυχημένη λαπαροσκοπική ουρολογική επέμβαση σε ανθρώπους ήταν μία νεφρεκτομή και έγινε από τον Clayman το 1990. Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα έμελε να σημαδέψει καταλυτικά όλη την ιστορία και εξέλιξη της Ουρολογικής Χειρουργικής αφού δεν υπάρχει ανοιχτή χειρουργική επέμβαση που να έχει γίνει επιτυχημένα και λαπαροσκοπικά. Επιπλέον η εξέλιξη της τεχνολογίας των οπτικών ινών, της επεξεργασίας εικόνας μέσω βίντεο και η τελειοποίηση των λαπαροσκοπικών μίνι-εργαλείων έκαναν εφικτό στο μέγιστο βαθμό το όραμα για μία πιο ελάχιστα τραυματική και επεμβατική χειρουργική με ελάχιστες επιπλοκές και πολύ καλά αποτελέσματα συγκρίσιμα με εκείνα των ανοιχτών επεμβάσεων.

Πως γίνεται η λαπαροσκοπική επέμβαση;

Διαμέσου μίας τομής δέρματος του ενός εκατοστού εισέρχεται στην κοιλιά και υπό άμεση όραση ένα λεπτό ειδικό «τηλεσκόπιο», το λαπαροσκόπιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με μία κάμερα για την ζωντανή παρακολούθηση της εικόνας σε μία μεγάλη οθόνη. Κατόπιν εισέρχεται υπό χαμηλή πίεση ένα αδρανές αέριο (συνήθως διοξείδιο του άνθρακα) στην κοιλιά, με την βοήθεια του οποίου διευρύνεται ο ενδοκοιλιακός χώρος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί με ευχέρεια και χωρίς επιπλοκές η λαπαροσκοπική επέμβαση. Στην συνέχεια γίνονται 2-3 επιπλέον τομές δέρματος του μισού εκατοστού μέσα από τα οποία εισέρχονται τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία για την πραγματοποίηση της λαπαροσκοπικής επέμβασης.

 
Σχηματική παράσταση λαπαροσκοπικής επέμβασης στον προστάτη.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής ουρολογίας

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός ιστών
 • Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα και μικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθενών
 • Μηδαμινή απώλεια αίματος
 • Σημαντικά λιγότερες μεταγγίσεις
 • Ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
 • Ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μεγέθυνση εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερο φωτισμό
 • Βελτιωμένη αναγνώριση και διατήρηση σημαντικών και ευπαθών ανατομικών οργάνων ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται η εξασφάλιση του καλύτερου λειτουργικού αποτελέσματος
 • Ευκολία χειρισμών και καλύτερη οπτική εικόνα σε περιοχές δυσπρόσιτες και δυσδιάκριτες, όπως για παράδειγμα καλύτερη δυνατότητα χειρουργικών χειρισμών σε υπέρβαρο ασθενή όπου η κλασσική ανοιχτή χειρουργική θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα ενός βαθύτερου και πιο δυσπρόσιτου χειρουργικού πεδίου
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κλπ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό
 • Έλλειψη άμεσης επαφής με το αίμα του ασθενούς, προφυλάσσοντας έτσι την χειρουργική ομάδα από την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων όπως ηπατίτιδα & AIDS
 • Λόγω της αποφυγής δημιουργίας μεγάλων τομών δέρματος και στο τέλος ραψίματος αυτών εξοικονόμηση και συντόμευση του χειρουργικού χρόνου, ο οποίος όμως εξαρτάται και από την εμπειρία του λαπαροσκόπου

Εφαρμογές λαπαροσκοπικής ουρολογίας

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει καθιερωθεί στην ουρολογία για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ουρολογικών επεμβάσεων. Κάθε ανοιχτή ουρολογική επέμβαση μπορεί να εκτελεσθεί και λαπαροσκοπικά. Το σημαντικό είναι όμως, ποια εμπειρία έχει ο ουρολόγος για να χειρουργεί λαπαροσκοπικά με επιτυχία.
Οι ουρολογικές επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά είναι:

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε παιδιά

Για παθήσεις όρχεων

 • Αναζήτηση όρχεως στην κοιλιά για έκτοπο όρχι
 • Αντιμετώπιση κιρσοκήλης

Για παθήσεις νεφρών

 • Πυελοπλαστική για στένωση της πυελοουρητηρικης συμβολής
 • Νεφρεκτομή ή μερική νεφρεκτομή για μη-λειτουργικό νεφρό με επιπλοκές

Για παθήσεις επινεφριδίων

 • Επινεφριδεκτομή για παθήσεις των επινεφριδίων

 

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε ενήλικες

Για παθήσεις νεφρών

 • Μερική ή ριζική νεφρεκτομή για όγκους των νεφρών
 • Νεφροπηξία για συμπτωματικό κινητό νεφρό
 • Απλή νεφρεκτομή για συμπτωματικό μη-λειτουργικό νεφρό
 • Αφαίρεση ή μαρσιποποίηση νεφρικών κύστεων

Για παθήσεις επινεφριδίων

 • Επινεφριδεκτομή για καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους ή για διαταραχή της παραγωγής των ορμονών

Για παθήσεις ουρητήρα και νεφρικής πυέλου

 • Πυελοπλαστική για στένωση της πυελοουρητηρικης συμβολής
 • Ουρητηρολιθοτομή για αφαίρεση μεγάλων και σφηνωμένων λίθων του ουρητήρα
 • Αφαίρεση στενώσεων του ουρητήρα με ή χωρίς επανεμφύτευση του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη
 • Ριζική αφαίρεση του ουρητήρα και του νεφρού μαζί με τμήμα της ουροδόχου κύστης που περιβάλει τον ουρητήρα σε κακοήθεις όγκους του ουρητήρα ή της νεφρικής πυέλου
 • Απελευθέρωση του ουρητήρα από πιεστικό ουλώδη ιστό σε σύνδρομο οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης (σύνδρομο Ormond)

Για παθήσεις ουροδόχου κύστεως

 • Αφαίρεση εκκολπωμάτων
 • Ριζική κυστεκτομή και δημιουργία μίας νέας κύστης από λεπτό έντερο

Για παθήσεις προστάτη

 • Αφαίρεση λεμφαδένων από την ελάσσονα πύελο για σταδιοποίηση καρκίνου του προστάτη
 • Ριζική αφαίρεση του προστάτη για καρκίνο του προστάτη
 • Αδενωμεκτομή ή εκπυρήνυση του προστατικού αδενώματος (όπου ο αφαιρείται το εσωτερικό τμήμα του προστάτη που προκαλεί απόφραξη των ούρων και παραμένει το εξωτερικό του τμήμα, δηλαδή ο φλοιός ή η κάψα του προστάτη) για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη σε πολύ μεγάλο μέγεθος προστάτη (μεγαλύτερο από 150 κ.εκ.)

Για παθήσεις όρχεων

 • Αντιμετώπιση κιρσοκήλης
 • Αφαίρεση οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδένων σε καρκίνων των όρχεων

Για γυναικολογικές παθήσεις

 • Αντιμετώπιση χαλάρωσης των γυναικολογικών οργάνων
 • Ατιμετωπιση ακράτειας ούρων από προσπάθεια

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια εμπειρία έχετε με την λαπαροσκοπική ουρολογία;
Ο κ. Πουλάκης, σαν διευθυντής της Ουρολογικής κλινικής και του τμήματος Λαπαροσκοπικής, Ρομποτικής και ελάχιστα επεμβατικής Ουρολογίας, παλιότερα στην Κλινική του Π. Φαλήρου και Αμαρουσίου στο Ιατρικό Αθηνών και πρόσφατα στην Κλινική Doctors’ Hospital έχει εκτελέσει τα τελευταια τρεισήμισι χρόνια, που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, εκατοντάδες λαπαροσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις, από τις οποίες οι περισσότερες αφορούσαν περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη. Επίσης εξειδικευμένες (advanced) λαπαροσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις, όπως πχ μερική νεφρεκτομή και ριζική κυστεκτομή με την δημιουργία μιας νέας ουροδόχου κύστης από λεπτό έντερο ανήκουν στο τακτικά και συστηματικά προσφερόμενο φάσμα θεραπείας.
Η λαπαροσκοπική/ρομποτική ομάδα του κ. Πουλάκη διαθέτει αυτή την στιγμή την μεγαλύτερη λαπαροσκοπική και ρομποτική εμπειρία στην Ελλάδα και μπορεί να επιδείξει άριστα αποτελέσματα, συγκρίσιμα με εκείνα των μεγαλύτερων κέντρων του εξωτερικού. Ο κ. Πουλάκης ήταν υπεύθυνος για την λαπαροσκόπηση Επιμελητής στο πανεπιστημιακό τμήμα της Ουρολογικής κλινικής της πόλης της Φρανκφούρτης στην Γερμανία για συνεχή σειρά ετών και έχει εκτελέσει προσωπικά εκατοντάδες λαπαροσκοπικές και αντίστοιχες ανοιχτές επεμβάσεις. Επίσης έχει χειρουργήσει ζωντανά σε πολλά ουρολογικά συνέδρια στην Ελλάδα και στην Γερμανία και έχει συμβάλει καθοριστικά στην διάδοση της λαπαροσκόπησης στην Ελλάδα, αφού έχει βοηθήσει πολλές ελληνικές ουρολογικές κλινικές στην εισαγωγή της λαπαροσκοπικής τεχνικής σαν φιλοξενούμενος χειρουργός.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε στο βιογραφικό κ. Πουλάκη.
Ποια είναι τα μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής;

Τα μειονεκτήματα της λπαροσκοπικής χειρουργικής είναι τα εξής:

 • Επειδή η λαπαροσκοπική ουρολογική χειρουργική απαιτεί μεγάλη εμπειρία και μακρόχρονη εκπαίδευση από τον χειρουργό και ταυτόχρονα σύγχρονο και ακριβό υλικοτεχνικό εξοπλισμό μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από έμπειρους λαπαροσκόπους και σε εξειδικευμένα κέντρα.
 • Έλλειψη τρισδιάστατης εικόνας, δυνατή όμως σε περίπτωση ρομποτικά υποβοηθούμενης λαπαροσκοπικής επέμβασης. Η μεγέθυνση της εικόνας κατά 10-15 φορές και ο καλύτερος φωτισμός σε συνδυασμό με την εμπειρία του λαπαροσκόπου εξαλείφουν πλήρως αυτή την σχετική ατέλεια της λαπαροσκοπικής επέμβασης.
 • Περιορισμός της ελευθερίας κινήσεως των λαπαροσκοπικών οργάνων σε σχέση με τον ανθρώπινο καρπό. Στην ρομποτική χειρουργική όμως ο βαθμός ελευθερίας των κινήσεων των αρθρωτών ρομποτικών εργαλείων είναι μεγαλύτερος ακόμα και από τον ανθρώπινο καρπό.
Πότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μία επέμβαση λαπαροσκοπικά;

Γενικά καταστάσεις ή ασθένειες που να κάνουν εκ των προτέρων μια λαπαροσκοπική επέμβαση αδύνατη δεν υπάρχουν. Ασθενείς με ιστορικό πολλαπλών επεμβάσεων στην περιοχή του χειρουργικού πεδίου και με βαριές παθήσεις του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήματος μπορούν πιθανόν να χειρουργηθούν καλύτερα ανοιχτά παρά λαπαροσκοπικά. Μία τέτοια απόφαση εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία του χειρουργού και των άλλων ιατρικών κλινικών. Για κάθε ασθενή πρέπει πάντα να εκτιμάται σε συνεργασία με τους αναισθησιολόγους, παθολόγους και καρδιολόγους ποια χειρουργική μέθοδος είναι η καλύτερη γι’ αυτόν.

Ειδικότερα παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες για πραγματοποίηση ανοιχτής παρά λαπαροσκοπικής επέμβασης είναι:

 • υπερβολική παχυσαρκία
 • ιστορικό πολλαπλών επεμβάσεων στην κοιλιά που ίσως έχουν δημιουργήσει συμφύσεις
 • αιμορραγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της επέμβασης
 • η αδυναμία λήψης καθαρής εικόνας των οργάνων
 • εξαιρετικά μεγάλοι σε μέγεθος όγκοι οργάνων

Και πάλι αυτοί οι παράγοντες παίζουν μόνο ένα σχετικό ρόλο αφού πχ η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή εκτελείται εξωπεριτοναϊκά δηλαδή εκτός κοιλίας και συνεπώς συμφύσεις από προηγούμενες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις δεν επηρεάζουν την δυνατότητα πραγματοποίησης της. Επιπλέον η παχυσαρκία παρεμποδίζει περισσότερο την ανοιχτή επέμβαση παρά την λαπαροσκοπική αφού μέσω των ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων και της βελτιωμένης λαπαροσκοπικής εικόνας αποκτάται πιο άμεση και καλύτερη προσέγγιση του χειρουργικού πεδίου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπα αναφερόμενους ανασταλτικούς παράγοντες στην εκτέλεση της λαπαροσκοπικής επέμβασης όπως είναι το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος των οργάνων.

Ποιες επεμβάσεις εκτελείτε στην κλινικής σας κυρίως λαπαροσκοπικά;
Στην κλινική μας προσφέρουμε όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών ουρολογικών επεμβάσεων. Οι συνηθέστερες όμως λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που εκτελούμε αφορούν κυρίως τους ενήλικους ασθενείς για παθήσεις του προστάτη, του νεφρού, της νεφρικής πυέλου, της ουροδόχου κύστης και του ουρητήρα.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Βασίλειος Πουλάκης – Καλημέρα Ελλάδα | Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης

Ο κύριος Βασίλειος Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital, μιλάει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και με ποια συμπτώματα εμφανίζεται συνήθως. Εξηγεί ποιοι είναι οι παράγοντες που συνδέονται με...

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: Πρόληψη και Θεραπεία

Ο πέμπτος σε συχνότητα μεταξύ των καρκίνων, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, παρόλο που περιγράφεται ως «αντρικός» καρκίνος, αφορά και τις γυναίκες σε ποσοστό που φτάνει περίπου στο 15% των περιστατικών «Το σύνολο της εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης στην...

Βασίλειος Πουλάκης – Καλημέρα Ελλάδα | Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης

Ο κύριος Βασίλειος Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital, μιλάει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και με ποια συμπτώματα εμφανίζεται συνήθως. Εξηγεί ποιοι είναι οι παράγοντες που συνδέονται με...

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Pin It on Pinterest