Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Εκκόλπωμα ουροδόχου κύστης

Τι είναι;

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των μεγάλων εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης είναι η αφαίρεση των ευμεγεθών σακοειδών προβολών του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστης διαμέσου του τοιχωματικού μυ της κύστης με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς που πάσχουν είτε από συγγενή εκκολπώματα είτε από απόφραξη της ουρήθρας οποιασδήποτε αιτιολογίας (όπως πχ λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, στένωμα της ουρήθρας, νευρογενή δυσενεργεία του σφιγκτήρα και του εξωστήρα).


ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ

Πότε γίνεται;

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης γίνεται,όπως και στην περίπτωση της ανοιχτής επέμβασης, όταν υπάρχει έστω και ένα από τα παρακάτω:

 • ευμεγέθες εκκόλπωμα, μεγαλύτερο από 4 εκατοστά
 • συμπτώματα από το εκκόλπωμα, όπως πχ αίσθημα ατελούς κενώσεως της κύστης, συχνουρία και ούρηση αμέσως μετά από προηγούμενη κένωση της κύστης
 • επιπλοκές λόγω του εκκολπώματος, όπως πχ μεγάλο υπόλοιπο ούρων, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, λιθίαση κτλ

Πως εκτελείται;

 • Με γενική νάρκωση.
 • Λαπαροσκοπικά, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος. Hεπέμβαση εκτελείται είτε διακυστικά είτε διαπεριτοναϊκά.
 • Στην διαπεριτοναϊκή προσπέλαση, η επέμβαση εκτελείται διακοιλιακά, δηλαδή διαμέσου της κοιλιάς, χρησιμοποιώντας τον φυσικό κοίλο χώρο της κοιλιάς, ο οποίος φουσκώνει με την εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται. Μέσω 4 μικρών (περίπου 0,5 έως και 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της κοιλιακής περιοχής εισάγονται λεπτά όργανα στην κοιλιά του ασθενή.
 • Στην διακυστική προσπέλαση, η επέμβαση γίνεται διαμέσου της ουροδόχου κύστης, χρησιμοποιώντας τον φυσικό κοίλο χώρο της ουροδόχου κύστης, ο οποίος φουσκώνει με την εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται. Μέσω 3 μικρών (περίπου 0,5 έως και 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της κοιλιακής περιοχής εισάγονται λεπτά όργανα στην κοιλιά του ασθενή.
 • Μία κάμερα δίνει την δυνατότητα στους χειρουργούς να παρατηρούν το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με μία μεγέθυνση 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό των ευαίσθητων οργάνων.
 • Οι βασικές αρχές της χειρουργικής και λαπαροσκοπικής μεθόδου της αφαίρεσης του εκκολπώματος της κύστης είναι οι εξής:
  • Αφαίρεση ολόκληρου του εκκολπώματος
  • Στεγανή συρραφή της ουροδόχου κύστης
  • Σε περίπτωση απόφραξης της ροής των ούρων λόγω υπερτροφίας του προστάτη, ταυτόχρονη αντιμετώπιση είτε με διουρηθρική laser προστατεκτομή είτε με διακυστική λαπαροσκοπική αφαίρεση του αποφρακτικού αδενώματος του προστάτη
 • Επιπλέον κατά την διάρκεια της επέμβασης τοποθετείται:
  • μία παροχέτευση, η οποία παραμένει για 2 έως 3 ημέρες μετά την επέμβαση
  • ουρητηρικοί καθετήρες ή pig-tails που παραμένουν για 4 έως 6 εβδομάδες περίπου
  • καθετήρας στην ουροδόχο κύστη, ο οποίος παραμένει για δύοεβδομάδες περίπου
 • Επειδή όλοι οι χειρισμοί συρραφής εκτελούνται λαπαροσκοπικά, ενδοσωματικά (χωρίς τομή δέρματος) είναι αναγκαία μία σημαντική εμπειρία με αυτές τις προχωρημένες χειρουργικές τεχνικές. Μία μετατροπή σε ανοιχτή επέμβαση δεν ήταν απαραίτητη στην μέχρι τώρα εμπειρία μου.

Ποια τα ειδικά πλεονεκτήματα;

Τα γενικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης την καλύτερη έκφρασή τους. Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης των εκκολπωμάτων της κύστης σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική είναι:

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικά και εντυπωσιακά μικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
 • Λιγότερες μεταγγίσεις
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Επειδή η κοιλιά μένει κλειστή και δεν υπάρχει μεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο η καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση είναι σημαντικά μικρότερη
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 20 ΠΕΡΙΠΟΥ
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
4 ΟΠΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 0,5 ΕΩΣ 1
ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ
ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

 

Tα επιπλέον ειδικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης (ή αλλιώς γιατί η λαπαροσκοπική αφαίρεση εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης θεωρείται σαν τεχνική όχι μόνο το ίδιο αξιόπιστη αλλά και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ανώτερη από την ανοιχτή μέθοδο) είναι:

 • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός
 • Σε περίπτωση που υπάρχει αποφρακτική ούρηση λόγω υπερτροφίας του προστάτη, δυνατότητα για ταυτόχρονη διουρηθρική ή και διακυστική προστατεκτομή με ισάξια ή καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο με μικρότερες πιθανότητες για διαταραχές της ούρησης
 • Ισάξια ή καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα (στεγανότητα συρραφής της ουροδόχου κύστης, λιγότερες διαταραχές της ούρησης) σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο με μικρότερες πιθανότητες για επιπλοκές
 • Ευκολία χειρισμών και καλύτερη οπτική εικόνα σε περιοχές δυσπρόσιτες και δυσδιάκριτες (όπως για παράδειγμα σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε εκκολπώματα που εντοπίζονται στο οπίσθιο τοίχωμα της κύστης)
 • Οι πιθανότητες αιμορραγίας και επιπλοκών είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο

Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικής διαπεριτοναϊκής αφαίρεσης εκκολπώματος της ουροδόχου κύστης είναι:

Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικής διακυστικής αφαίρεσης εκκολπώματος της ουροδόχου κύστης είναι:

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές δεν είναι σημαντικοί όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με μεγάλη εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην λαπαροσκοπική αφαίρεση των εκκολπωμάτων της κύστης, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστούν: τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία, ουρητήρας κτλ), λοιμώξεις, ειλεός, αιμορραγία, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση, εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις, διαφυγή ούρων από την κύστη κτλ. Οι επιπλοκές αυτές είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίσιμες και πλήρως ανατάξιμες και συνήθως δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

Μετά την λαπαροσκοπική αφαίρεση των εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης ο ασθενής σηκώνεται, κάθεται, περπατά από την επομένη κιόλας ημέρα. Μετά από 1 με 2 ημέρες αρχίζει η προοδευτική σίτιση του ασθενούς. Αυτό μειώνει τους μυϊκούς πόνους και βοηθά σημαντικά την αναπνευστική και πεπτική λειτουργία. Η παροχέτευση, η οποία τοποθετείται σε όλες τις επεμβάσεις με σκοπό να συλλέγει τα υγρά της επέμβασης, παραμένει για 1-2 ημέρες περίπου μετά την επέμβαση περίπου. Ο ασθενής εξέρχεται από νοσοκομείο σε 2 με 3 ημέρες περίπου.

Οι ουρητηρικοί καθετήρες, που σχεδόν πάντα τοποθετούνται μετά από μία τέτοια εγχείρηση, μπορεί να αφαιρεθούν πολύ συντομότερα και μάλιστα μετά από 4 έως 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση
Ο καθετήρας της ουροδόχου κύστης αφαιρείται σε δύο εβδομάδες περίπου μετά την επέμβαση. Ο ασθενής είναι έτοιμος να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε λιγότερο από ένα μήνα περίπου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη λαπαροσκοπική αφαίρεση εκκολπωμάτων ουροδόχου κύστης;

Η πρώτη λαπαροσκοπική αφαίρεση εκκολπωμάτων ουροδόχου κύστης διενεργήθηκε το 1992από τους Das και Parraσε άνδρες που είχαν ευμεγέθες εκκόλπωμα κύστης. Από τότε μέχρι σήμερα εκατοντάδες τέτοιες επεμβάσεις έχουν διενεργηθεί σε λαπαροσκοπικά κέντρα σε όλον τον κόσμο, αντικαθιστώντας σταδιακά σ’ αυτές τις εξειδικευμένες κλινικές την ανοιχτή επέμβαση.

Γιατί η λαπαροσκοπική αφαίρεση εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης δεν έχει γίνει ακόμη από τις πρώτες επιλογές θεραπείας;

Η αφαίρεση των εκκολπωμάτων της κύστης είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις δυσκολότερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Παρ’ όλα αυτά με την αυξανόμενη εμπειρία είναι δυνατή η πραγματοποίηση της επέμβασης σε αποδεκτούς χρόνους χωρίς να διαταράσσονται αλλά να διατηρούνται και να τελειοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι λειτουργικές και χειρουργικές αρχές της επέμβασης. Στην λαπαροσκοπική αυτή επέμβαση υπερέχουν τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή (ελαττωμένη νοσηρότητα και κοσμητικό αποτέλεσμα) με αποτέλεσμα να καθίσταται σιγά-σιγά η επέμβαση αυτή σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών η θεραπεία πρώτης επιλογής.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΚΟΥΛΗ

Στον παλαίμαχο αλλά πάντα ακμαίο Δημοσιογράφο και αμετανόητα πιστό φίλο της ποδοσφαιρικής ομάδας του "Πανιώνιου", Γιώργο Αρκουλή, εύχομαι καλή ανάρρωση από την ρομποτική επέμβαση.Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου και για τα καλά σου λόγια και για την...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ”

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη Κύπρο, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, βρήκα πάλι λίγο χρόνο για να εμπλουτίσω τον "τοίχο" μας. Διενεργήσαμε αυτές τις δύο ημέρες του Απριλίου αρκετά δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (πχ δύο από αυτά τα ρομποτικά χειρουργεία...

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΡΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 3,5 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης ήταν πάλι όπως κάθε μήνα και τον μήνα Μάρτιο για δύο ημέρες (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου πραγματοποίησε τέσσερεις ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές με διατήρηση των...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ