Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Επινεφριδεκτομή

Τι είναι;

Αφαιρεση του επινεφριδίου, με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης, σε ασθενείς που παρουσιάζουν όγκους στο επινεφρίδιο, που πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά.

Πότε γίνεται;

Όταν το επινεφρίδιο παρουσιάζει όγκους, οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά, δηλαδή όταν υπάρχει:

 • Ορμονοπαραγωγικός καλοήθης όγκος του επινεφριδίου (αδενώματα των επινεφριδίων, φαιοχρωμοκύττωμα).
 • Μη ορμονοπαραγωγική καλοήθη υπερπλασία του επινεφριδίου (πάνω από 4 εκατοστά σε μέγεθος). Συνήθως αφορά τυχαίο εύρημα στον υπέρηχο ή στην αξονική τομογραφία γι’ αυτό και αυτός ο όγκος του επινεφριδίου ονομάζεται «τυχαία ανευρισκόμενος όγκος» (incidentaloma). Το επινεφρίδιο πρέπει να αφαιρεθεί όταν ο «τυχαία ανευρισκόμενος όγκος» ξεπεράσει τα 4 εκατοστά ή μεγαλώνει συνεχώς σε μέγεθος κατά την διάρκεια της παρακολούθησης. Τότε η πιθανότητα μίας κακοήθειας είναι πολύ μεγάλη και η επινεφριδεκτομή πρέπει να γίνει άμεσα.
 • Κακοήθης όγκος του επινεφριδίου (καρκινώμα του επινεφριδίου). Σε πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκους, η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή δεν συνιστάται απόλυτα γιατί οι όγκοι αυτοί είναι πολύ μεγάλοι σε μέγεθος (πάνω από 5-6 εκατοστά) και παρουσιάζουν πολλές συμφύσεις με τα γειτονικά όργανα λόγω της έντονης κακοήθειας τους. Αντίθετα, στους δευτεροπαθείς ή μεταστατικούς όγκους των επινεφριδίων, που μπορεί να προέρχονται από μεταστάσεις από τον πνεύμονα, τον μαστό, τον νεφρό ή το δέρμα, η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή έχει απόλυτη θέση, γιατί οι όγκοι αυτοί είναι συνήθως μικρότεροι και δεν μπορούν να διαχωρισθούν προεγχειρητικά από έναν καλοήθη όγκο.

Πως εκτελείται;

 • Πριν από μία χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη μία πλήρη ενδροκρινολογική εξέταση.
 • Με γενική αναισθησία.
 • Λαπαροσκοπικά. Το πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής είναι κυρίως η σημαντικά μικρότερη τομή. Αντί μίας μεγάλης τομής δέρματος των 15 έως 20 εκατοστών, απαιτούνται με την λαπαροσκόπιση μόνο 4 μικρές τομές του 0,5 έως 1 εκατοστού η καθεμία. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας.
 • Η ελάχιστα τραυματική επινεφριδεκτομή μπορεί να εκτελεστεί είτε διαμέσου της κοιλιακής χώρας (διαπεριτοναϊκά) είτε διαμέσου της οσφυικής περιοχής χωρίς καμία επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα (οπισθοπεριτοναϊκά).
 • Το πλεονέκτημα της οπισθοπεριτοναϊκής προσπέλασης είναι ότι αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυματισμού των ενδοκοιλιακών σπλάχνων και ότι ο ασθενής αναρρώνει γρηγορότερα γιατί η καταπόνηση του είναι μικρότερη και ο τραυματισμός από την κινητοποίηση των οργάνων μικρότερος.
 • Μέσω μιας οπής του 1 εκατοστού εισάγεται στην κοιλιά ή στην οπισθοπεριτοναϊκή περιοχή ένα λαπαροσκόπιο (ένα μικρό τηλεσκόπιο συνδεδεμένο με ειδική κάμερα) που επιτρέπει στον χειρουργό να βλέπει σε οθόνη τα εσωτερικά όργανα του ασθενούς, έως περίπου 10-15 φορές μεγαλύτερα. Ταυτόχρονα εισάγονται στην κοιλιακή ή στην οπισθοπεριτοναϊκή χώρα τρεις λεπτοί σωλήνες 3-5 χιλιοστών που επιτρέπουν στον χειρουργό να δουλέψει εσωτερικά. Μετά την αφαίρεση του επινεφριδίου ο χειρουργός κλείνει τις μικρές τομές με ένα ή δύο ράμματα.
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου υπάρχει μία αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδίων (πχ. λόγω φαιοχρωμοκυττώματος) είναι δυνατή μία μερική αφαίρεση των επινεφριδίων (υφολική επινεφριδεκτομή). Με αυτή την χειρουργική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται σε λίγα μόνο εξειδικευμένα κέντρα, διατηρείται η φυσιολογική παραγωγή ορμονών έτσι ώστε να αποφευχθεί μία μόνιμη φαρμακευτική εξωγενή χορήγηση των απαιτούμενων για την διατήρηση της ζωής ορμονών.

Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικήςεπινεφριδεκτομής είναι:

Ποια τα πλεονεκτήματα;

Τα γενικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική αφαίρεση του επινεφριδίου την καλύτερη έκφρασή τους. Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής σε σχέση με την ανοιχτή επινεφριδεκτομή είναι:

 • Μικρότερη χειρουργική τομή, σε σύγκριση με την μεγαλύτερη τομή των 15-20 εκατοστών που απαιτείται στην ανοιχτή χειρουργική επινεφριδεκτομή.
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Σημαντικά μικρότερη απώλεια αίματος
 • Λιγότερες μεταγγίσεις
 • Ταχύτερη κινητοποίηση και ανάρρωση του ασθενούς
 • Μικρότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο, που περιορίζεται σε 1-2 ημέρες
 • Μικρότερο κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη επιστροφή στην εργασία και στις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες
 • Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, αφού με την πάροδο λίγων εβδομάδων όλα τα σημάδια από τις τομές της επέμβασης εξαφανίζονται σχεδόν πλήρως
 • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές είναι μηδαμινές όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο λαπαροσκόπο με μεγάλη εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην λαπαροσκοπική αφαίρεση του επινεφριδίου, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.
Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστούν: τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία, σπλήνας, συκώτι κτλ), λοιμώξεις, ειλεός, αιμορραγία, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση, εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις κτλ. Οι επιπλοκές αυτές είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίσιμες και ανατάξιμες και συνήθως δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

Τις πρώτες ώρες μετά την εγχείρηση εκτελείται μία εντατική παρακολούθηση του κυκλοφορικού και των εργαστηριακών παραμέτρων στην ανάνηψη και στην συνέχεια στο δωμάτιο νοσηλείας.

Τις επόμενες ημέρες πραγματοποιείται μία φυσιοθεραπεία για την άμεση κινητοποίηση των ασθενών και έλεγχος της επούλωσης των πληγών. Τα ράμματα αφαιρούνται 10 ημέρες μετά την επέμβαση. Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για 1-2 ημέρες εάν χειρουργήθηκε λαπαροσκοπικά.

Η παραπέρα παρακολούθηση των ασθενών πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Παθολόγο ή τον Ενδοκρινολόγο.
Ανάλογα με το είδος του προβλήματος που οδήγησε σε επινεφριδεκτομή, οι ασθενείς πρέπει να ελέγχουν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση καθώς και τα επίπεδα των ορμονών στον οργανισμό τους ώστε, εάν παρατηρηθεί κάποια διαταραχή, να αντιμετωπιστεί άμεσα με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί η λαπαροσκοπική μέθοδος θεωρείται σήμερα η θεραπεία πρώτης εκλογής για την αντιμετώπιση των όγκων του επινεφριδίου;

Λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η λαπαροσκόπιση σχετικά με την μηδαμινή νοσηρότητά της θεωρείται σήμερα η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU) η θεραπεία πρώτης εκλογής για την αντιμετώπιση όγκων του επινεφριδίου μεγέθους από 2 έως 7 εκατοστά.

Από τι εξαρτάται η απόφαση, εάν μία εγχείρηση στα επινεφρίδια μπορεί να εκτελεσθεί ανοιχτά χειρουργικά ή λαπαροσκοπικά;

Η απόφαση, εάν μία εγχείρηση στα επινεφρίδια εκτελεσθεί ανοιχτά χειρουργικά ή ελαχίστως τραυματικά δηλαδή λαπαροσκοπικά εξαρτάται, εφόσον η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας είναι μεγάλη, κυρίως από το είδος του όγκου (καλοήθης ή κακοήθης) και όχι από το μέγεθος του όγκου. Υπάρχουν περιπτώσεις που μία αφαίρεση επινεφριδίου δεν μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά; Η αφαίρεση του επινεφριδίου μπορεί να αντιμετωπισθεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λαπαροσκοπικά, εκτός ορισμένων σπάνιων περιπτώσεων, όπως όταν υπάρχουν: στο ιστορικό προηγούμενες πολλαπλές επεμβάσεις στην νεφρική περιοχή ή στην κοιλιά, όπου ίσως έχουν δημιουργήσει πολλές συμφύσεις μείζονα αιμορραγικά προβλήματα ή αδυναμίες στην λήψη καθαρής εικόνας από το χειρουργικό πεδίο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΚΟΥΛΗ

Στον παλαίμαχο αλλά πάντα ακμαίο Δημοσιογράφο και αμετανόητα πιστό φίλο της ποδοσφαιρικής ομάδας του "Πανιώνιου", Γιώργο Αρκουλή, εύχομαι καλή ανάρρωση από την ρομποτική επέμβαση.Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου και για τα καλά σου λόγια και για την...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ”

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη Κύπρο, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, βρήκα πάλι λίγο χρόνο για να εμπλουτίσω τον "τοίχο" μας. Διενεργήσαμε αυτές τις δύο ημέρες του Απριλίου αρκετά δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (πχ δύο από αυτά τα ρομποτικά χειρουργεία...

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΡΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 3,5 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης ήταν πάλι όπως κάθε μήνα και τον μήνα Μάρτιο για δύο ημέρες (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου πραγματοποίησε τέσσερεις ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές με διατήρηση των...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ