Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Κολποιεροπηξία και αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας

Τι είναι;

Ανόρθωση και συγκράτηση του κόλπου στο ιερόν οστό με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε γυναίκες ασθενείς που πάσχουν από σημαντική πτώση του κόλπου (κυστεοκήλη). Σε περίπτωση που η γυναίκα πάσχει και από ακράτεια από προσπάθεια γίνεται και ταυτόχρονη αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας είτε λαπαροσκοπικά ανορθώνοντας το πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου στους πλάγιους συνδέσμους της πυέλου είτε διακολπικά με την τοποθέτηση μίας ταινίας ανόρθωσης του αυχένα της κύστης.

Πότε γίνεται;

Όταν η ασθενής πάσχει από συμπτωματική πρόπτωση των ουρογεννητικών οργάνων. Ο σκοπός της θεραπείας είναι ο έλεγχος των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου και η πρόληψη των επιπλοκών.

Η συμπτωματική πρόπτωση εκδηλώνεται ως εξής:

 • Αίσθημα βάρους ή πληρότητας στην πύελο και πόνος στην χαμηλά στην μέση
 • Αίσθημα προσπίπτοντα όγκου στην είσοδο του κόλπου
 • Διαβρώσεις του βλεννογόνου

Επιπλοκές της πρόπτωσης είναι:

 • Ουρολοιμώξεις
 • Χρόνια κατακράτηση ούρων
 • Αστάθεια της κύστης (υπερδραστήρια κύστη)
 • Υδρονέφρωση (διάταση του ανωτέρου ουροποιητικού συστήματος)
 • Νεφρική ανεπάρκεια

Η κολποιεροπηξία μπορεί να εκτελεσθεί και διακολπικά (χειρουργείο διαμέσου του κόλπου με τοποθέτηση πλεγμάτων) αλλά και ανοιχτά χειρουργικά. Το μειονέκτημα της διακολπικής προσπέλασης είναι ότι έτσι παρατηρείται σοβαρή διαταραχή της σεξουαλικής ζωής της ασθενούς λόγω της σμίκρυνσης του κόλπου από συμφύσεις που δημιουργούνται. Αντίθετα με την λαπαροσκοπική μέθοδο διασφαλίζονται τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα του ανοιχτού χειρουργείου αλλά με την ελάχιστα επεμβατική και τραυματική προσέγγιση.

Πως εκτελείται;

 • Υπό γενική νάρκωση.
 • Λαπαροσκοπικά, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος. Προτιμάται η διαπεριτοναϊκή οδός προσπέλασης (διακοιλιακά δηλαδή διαμέσου της κοιλιάς). Χρησιμοποιείται ο φυσικός κοίλος χώρος της κοιλιάς, ο οποίος «φουσκώνει» με την εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή, μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται. Μέσω 4 μικρών (περίπου 0,5 έως και 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της κοιλιακής περιοχής κάτω από τον ομφαλό εισάγονται λεπτά όργανα διαμέσου της κοιλιάς στην κάτω κοιλιακή περιοχή της ασθενούς.
 • Μία κάμερα δίνει την δυνατότητα στον ουρολόγο να παρατηρεί το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με μία μεγέθυνση 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό των ευαίσθητων οργάνων.
 • Οι βασικές αρχές της χειρουργικής και λαπαροσκοπικής μεθόδου της κολποιεροπηξίας (ανόρθωσης των χαλαρωμένων οργάνων της πυέλου) είναι:
  • επανατοποθέτηση των οργάνων στην φυσιολογική τους θέση με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατομική σχέση των χαλαρωμένων και προσπιπτόντων οργάνων μεταξύ τους
  • ασφαλή, σταθερή και μακροχρόνια συγκράτηση των προσπιπτόντων οργάνων στην φυσιολογική τους θέση
  • αποκατάσταση ή διατήρηση της εγκράτειας των ούρων και των κοπράνων
  • διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργίας του κόλπου
  • καλά μακροχρόνια αποτελέσματα
 • Αυτές οι βασικές αρχές θεραπείας επιτυγχάνονται στην πράξη ως έξης:
  • Τοποθέτηση ενός μη-απορροφήσιμου πλέγματος ανάμεσα στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου και στην ουροδόχο κύστη και ανάμεσα στο οπίσθιο τοίχωμα του κόλπου και στο ορθό. Αυτό το υλικό αντικαθιστά την αδυναμία της φυσιολογικής στήριξης του κόλπου προφυλάσσοντας από την υποτροπή της πρόπτωσης
  • Στέρεη στήριξη αυτού του πλέγματος στον επιμήκη σύνδεσμο στο επίπεδο του ακρωτηρίου των μαιευτήρων. Αυτή η ελεύθερη τάσεως στήριξη αποκαθιστά τον κόλπο και τον επαναφέρει στην φυσιολογική του θέση και του προσδίδει το κανονικό του σχήμα.

Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικής κολποϊεροπηξίας και αντιμετώπισης της γυναικείας ακράτειας είναι:

Ποια τα ειδικά πλεονεκτήματα;

Τα γενικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική κολποιεροπηξία την καλύτερη έκφρασή τους. Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης της πτώσης του κόλπου και της ακράτειας στις γυναίκες σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική είναι:

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικά και εντυπωσιακά μικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
 • Ελαχιστοποίηση των μεταγγίσεων
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΜΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΠΕΣ ΤΟΥ 0,5 – 1 ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 

Τα επιπλέον και ειδικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολποιεροπηξίας (ή αλλιώς γιατί η λαπαροσκοπική κολποιεροπηξία θεωρείται σαν τεχνική όχι μόνο το ίδιο αξιόπιστη αλλά και ανώτερη από την ανοιχτή μέθοδο) είναι:

 • Δυνατότητα αντιμετώπισης κυστεοκήλης και εντεροκήλης καθώς και αποκατάσταση της εγκράτειας των ούρων σε περίπτωση ακράτειας με μία μόνο επέμβαση και λιγότερη επιβάρυνση
 • Δυνατότητα επίσης αντιμετώπισης και άλλων καλοήθων παθήσεων των γεννητικών οργάνων της γυναίκας (κύστεις ωοθηκών, αφαίρεση μήτρας για καλοήθεις παθήσεις όπως πχ για ινομυώματα κτλ)
 • Δυνατότητα επίσης αντιμετώπισης κυστεοκήλης σε ασθενείς με επανεμφάνιση αυτής μετά από αποτυχημένη διακολπική μέθοδο
 • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός, με συνέπεια καλύτερη αναγνώριση όλων των ανατομικών στοιχείων και ευπαθών στοιχείων που πρέπει να διατηρηθούν (όπως πχ ουρητήρα, αρτηριών, λεμφαγγείων κτλ) για την αποφυγή επιπλοκών (ουρίνωμα, αιμάτωμα κτλ.)
 • Ισάξια ή καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερες πιθανότητες για υποτροπή κυρίως λόγω της μεγέθυνσης της εικόνας και καλύτερου φωτισμών καθώς και της μεγαλύτερης ακρίβειας των χειρισμών
 • Λόγω της μεγέθυνσης και της πανοραμικής εικόνας από την λαπαροσκοπιση καλύτερη αναγνώριση όλων των χαλαρωμένων οργάνων και ασφαλή και σταθερή ανόρθωση και συγκράτησή τους με λιγότερες πιθανότητες υποτροπών και εξασφάλιση της σεξουαλικής λειτουργιάς του κόλπου
 • Ευκολία χειρισμών και καλύτερη οπτική εικόνα σε περιοχές δυσπρόσιτες και δυσδιάκριτες (όπως για παράδειγμα σε παχύσαρκες ασθενείς)
 • Οι πιθανότητες αιμορραγίας και επιπλοκών είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές είναι μηδαμινές όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με μεγάλη λαπαροσκοπική εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της πτώσης του κόλπου ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστούν επιπλοκές που σχετίζονται με την λαπαροσκοπική χειρουργική τεχνική και αναισθησία, όπως πχ τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία, ουρητήρας κτλ), λοιμώξεις, ειλεός, αιμορραγία, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση, εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις κτλ.

Επίσης μπορεί να εμφανισθούν και επιπλοκές που σχετίζονται ειδικά με την επέμβαση της κολποιεροπηξίας, όπως πχ επανεμφάνιση της χαλάρωσης του πυελικού εδάφους.
Οι επιπλοκές αυτές είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίσιμες και ανατάξιμες και συνήθως δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

Μετά την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της χαλάρωσης του πυελικού εδάφους και της ακράτειας των ούρων από προσσπάθεια η ασθενής σηκώνεται, κάθεται, περπατά και σιτίζεται το βράδυ κιόλας της ίδιας ημέρας. Αυτό μειώνει τους μυϊκούς πόνους και βοηθά σημαντικά την αναπνευστική και πεπτική λειτουργία. Η ασθενής εξέρχεται από νοσοκομείο την 2η με 4η ημέρα μετά την επέμβαση και είναι έτοιμη να επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής επαφής, σε δύο εβδομάδες περίπου.
Ο καθετήρας της ουροδόχου κύστης και η παροχέτευση που τοποθετούνται αφαιρούνται την 2η με 3η μετεγχειρητική ημέρα.
Ένας μετεγχειρητικός έλεγχος με υπερηχογράφημα της κοιλίας συνήθως είναι αρκετός και εκτελείται με την έξοδο από το νοσοκομείο και μετά από 3 μήνες από το χειρουργείο.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η πρόπτωση των ουρογεννητικών οργάνων (genitourinary prolapse);

Η πρόπτωση των γεννητικών οργάνων είναι πολύ συχνή στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Χαρακτηρίζεται από δυσμορφία του τραχήλου λόγω της πρόπτωσης των πυελικών ή κοιλιακών οργάνων. Αυτή η πρόπτωση είναι αποτέλεσμα αδυναμίας ή καταστροφής των φυσικών απονευρωτικών ή μυϊκών υποστηρικτικών μηχανισμών.

ΜΟΡΦΕΣ ΚΗΛΩΝ (ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ) ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
Πότε δεν είναι δυνατή η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της πρόπτωσης των ουρογεννητικών οργάνων;

Η λαπαροσκοπική θεραπεία έχει θέση εκεί όπου και η ανοιχτή χειρουργική ενδείκνυται.Περιπτώσεις όπου μια χειρουργική θεραπεία δεν είναι δυνατή αφορούν ασθενείς όπου η γενική αναισθησία είναι προβληματική ή υπάρχουν διαταραχές της πήξης του αίματος ή πολλαπλές επεμβάσεις στην κάτω κοιλιά. Προηγούμενες επεμβάσεις αποτελούν σχετική μόνο αντένδειξη για επέμβαση αφού έμπειροι χειρουργοί ή και λαπαροσκόποι μπορούν μετά από προηγούμενη λύση των συμφύσεων να πραγματοποιήσουν την επέμβαση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΚΟΥΛΗ

Στον παλαίμαχο αλλά πάντα ακμαίο Δημοσιογράφο και αμετανόητα πιστό φίλο της ποδοσφαιρικής ομάδας του "Πανιώνιου", Γιώργο Αρκουλή, εύχομαι καλή ανάρρωση από την ρομποτική επέμβαση.Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου και για τα καλά σου λόγια και για την...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ”

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη Κύπρο, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, βρήκα πάλι λίγο χρόνο για να εμπλουτίσω τον "τοίχο" μας. Διενεργήσαμε αυτές τις δύο ημέρες του Απριλίου αρκετά δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (πχ δύο από αυτά τα ρομποτικά χειρουργεία...

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΡΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 3,5 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης ήταν πάλι όπως κάθε μήνα και τον μήνα Μάρτιο για δύο ημέρες (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου πραγματοποίησε τέσσερεις ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές με διατήρηση των...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ