Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Κύστεις νεφρού

Τι είναι;

Αφαίρεση ή αποφλοίωση των κύστεων του νεφρού με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς που πάσχουν από κύστεις του νεφρού που παρουσιάζουν συμπτώματα ή είναι ύποπτες για κακοήθεια.
Η αποφλοίωση της κύστης περιλαμβάνει την αφαίρεση του τμήματος της κύστης που προβάλει έξω από τον νεφρό ενώ η ολική αφαίρεση της κύστης του νεφρού περιλαμβάνει τη αφαίρεση ολόκληρης της κύστης ακόμα και του εδάφους δηλαδή της κύστης, του τμήματος που είναι κολλημένο με τον νεφρό.

Πότε γίνεται;

Η λαπαροσκοπική αποφλοίωση των κύστεων του νεφρού εκτελείται όταν ο ασθενής παρουσιάζει:

 • Κεντρικά κείμενες, εσωτερικές κύστεις του νεφρού που προκαλούν συμπτώματα. Ενώ η διαδερμική παρακέντηση της νεφρικής κύστης και ταυτόχρονα η έγχυση σκληρυντικής ουσίας μπορεί να εφαρμοσθεί σε μεγάλες περιφερικές κύστεις, δεν είναι αποτελεσματική στην περίπτωση των εσωτερικών κύστεων που βρίσκονται κοντά στα κεντρικά αγγεία του νεφρού γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ίνωσης και σοβαρών επιπλοκών.
 • Νεφρικές κύστεις, μεγαλύτερες συνήθως από 3 εκατοστά, που προκαλούν σοβαρά ενοχλήματα (όπως πχ πόνο, πίεση και απόφραξη της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα, πίεση του νεφρικού παρεγχύματος, αρτηριακή υπέρταση, αιματουρία, ουρολοίμωξη).
 • Πολυκυστική νεφρική νόσο, με σκοπό την αποφλοίωση ενός μεγάλου αριθμού κύστεων για την ανακούφιση του ασθενούς από τους πόνους.
 • Σε ασθενείς που ξαναπαρουσιάζουν νεφρικές κύστεις μετά από αποτυχημένη προσπάθεια διαδερμικής παρακέντησης και σκληροθεραπείας.
 • Νεφρικές κύστεις με συμπαγή στοιχεία που είναι ύποπτες για κακοήθεια δεν πρέπει να υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική αποφλοίωση αλλά σε μερική ή και ακόμα σε ριζική νεφρεκτομή, ανάλογα με το μέγεθος της κύστης, με σκοπό την ολική αφαίρεση της κύστης και την αποφυγή της διασποράς πιθανών καρκινικών κυττάρων.

 • Πως εκτελείται;

  • Υπό γενική νάρκωση
  • Λαπαροσκοπικά, χωρίς να απαιτείται η διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος.
  • Ανάλογα με την θέση της κύστεως του νεφρού η λαπαροσκοπική επέμβαση μπορεί να γίνει είτε εξωπεριτοναϊκά δηλαδή στην περιοχή του νεφρού και εκτός του ενδοκοιλιακού χώρου ή και διαπεριτοναϊκά, διακοιλιακά δηλαδή διαμέσου της κοιλιάς.
  • Όταν η κύστη είναι στην οπίσθια επιφάνεια του νεφρού προτιμάται συνήθως η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση. Στην εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση ένα διατατικό μπαλόνι φροντίζει για την απώθηση του περιτοναίου και του περιεχομένου του (έντερο) και την δημιουργία ενός τεχνητού κοίλου χώρου εκτός περιτοναίου στην νεφρική περιοχή ανοίγοντας έτσι άμεσα τον δρόμο προς τον νεφρό. Χάριν σ’ αυτή την εξωπεριτοναϊκή τεχνική παρακάμπτονται τελείως τα ενδοκοιλιακά όργανα και ο κίνδυνος τραυματισμού τους είναι ανύπαρκτος. Για την εξασφάλιση ικανού χώρου εργασίας ο εξωπεριτοναϊκός χώρος παραμένει διατεταμένος με την συνεχή εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται.
  • Αντίθετα, όταν η κύστη είναι στην πλάγια και πρόσθια επιφάνεια του νεφρού προτιμάται η διαπεριτοναϊκή προσπέλαση. Στην διαπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης, χρησιμοποιείται ο φυσικός κοίλος χώρος της κοιλιάς, ο οποίος φουσκώνει με την εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται. Μέσω 4 μικρών (περίπου 0,5 έως και 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της οσφυϊκής περιοχής εισάγονται λεπτά όργανα στην νεφρική περιοχή του ασθενή.
  • Και στις δύο τεχνικές, μία κάμερα δίνει την δυνατότητα στους χειρουργούς να παρατηρούν το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με μία μεγέθυνση 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό των ευαίσθητων οργάνων.
  • Όταν εντοπισθεί λαπαροσκοπικά η νεφρική κύστη, απορροφάται το υγρό της με την βοήθεια μίας βελόνας, το περίβλημα της κύστης αφαιρείται με την βοήθεια ενός λαπαροσκοπικού ψαλιδιού και η βάση της καυτηριάζεται με ειδικό ηλεκτρόδιο διαθερμίας ή αργού αερίου (argon beam coagulator). Στον πυθμένα της κύστης τοποθετείται ειδικό αιμοστατικό υλικό όχι μόνο για την αποφυγή αιμορραγίας αλλά και για την πρόληψη της επαναδημιουργίας της κύστης.
  • Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση για 1 έως 3 ημέρες ενώ το υγρό.
  • Ο φλοιός της κύστης αποστέλλεται για κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση αντίστοιχα.


  Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης των κύστεων του νεφρού με διαπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης είναι:

  Ποια τα ειδικά πλεονεκτήματα;

  Τα γενικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού την καλύτερη έκφρασή τους. Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης των κύστεων του νεφρού σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική είναι:

  • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
  • Καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικά και εντυπωσιακά μικρότερες ουλές
  • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
  • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
  • Λιγότερες μεταγγίσεις.
  • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
  • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
  • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
  • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
  • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
  • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
  • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
  • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

  Τα επιπλέον και ειδικάπλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης των κύστεων του νεφρού (ή αλλιώς γιατί η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού θεωρείται σαν τεχνική όχι μόνο το ίδιο αξιόπιστη αλλά και ανώτερη από την ανοιχτή μέθοδο και την διαδερμική, «τυφλή» παρακέντηση και σκληροθεραπεία των κύστεων του νεφρού) είναι:

  • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός
  • Ισάξια ή καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερες πιθανότητες για υποτροπή
  • Δυνατότητα για ιστολογική εξέταση και από τον φλοιό και την βάση της κύστης
  • Ευκολία χειρισμών και καλύτερη οπτική εικόνα σε περιοχές δυσπρόσιτες και δυσδιάκριτες (όπως για παράδειγμα σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε κεντρικές και εσωτερικά βρισκόμενες κύστεις)
  • Οι πιθανότητες αιμορραγίας και επιπλοκών είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την διαδερμική παρακέντηση και σκληροθεραπεία

   

  Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

  Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές είναι μηδαμινές όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο λαπαροσκόπο με μεγάλη εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.
  Σε ποσοστό λιγότερο από 1% και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστούν: τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία, σπλήνας, συκώτι κτλ), λοιμώξεις, διαφυγή ούρων και δημιουργία ουρινώματος από τραυματισμό του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού, ειλεός, αιμορραγία, αιμάτωμα, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις κτλ. Οι επιπλοκές αυτές είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίσιμες και πλήρως ανατάξιμες και συνήθως δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

  Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

  Μετά την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού ο ασθενής σηκώνεται, κάθεται, περπατά και σιτίζεται το βράδυ κιόλας της ίδιας ημέρας. Αυτό μειώνει τους μυϊκούς πόνους και βοηθά σημαντικά την αναπνευστική και πεπτική λειτουργία. Ο ασθενής εξέρχεται από νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης και είναι έτοιμος να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε λιγότερο από μία εβδομάδα περίπου. Η παροχέτευση αφαιρείται την 1η έως 2η μετεγχειρητική ημέρα. Ένας μετεγχειρητικός έλεγχος με υπερηχογράφημα συνήθως είναι αρκετός και εκτελείται την πρώτη εβδομάδα μετά το χειρουργείο ενώ σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις απαιτείται μία επαναληπτική αξονική τομογραφία.

  Σε περίπτωση επιτυχημένης λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης των νεφρικών κύστεων υποχωρούν συνήθως άμεσα και τα συμπτώματα που προκαλούν αυτές οι κύστεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί είναι αναγκαία η επέμβαση;

Η επέμβαση είναι αναγκαία γιατί μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία και οριστικά τα ενοχλήματα που προκαλούν οι νεφρικές κύστεις και να διερευνηθεί με λήψη βιοψίας ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 3%) νεφρικό κύστεων που παρουσιάζουν ύποπτα σημεία κακοήθειας.

Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση που η τελική ιστολογική εξέταση δείξει κακοήθεια, η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποκαλυφθεί προεγχειρητικά;

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι νεφρικές κύστεις είναι καλοήθεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις (λιγότερο από 3%) είναι δυνατόν η τελική βιοψία του τοιχώματος της κύστης να δείξει σημεία κακοήθειας τα οποία δεν ήταν καθόλου εμφανή προεγχειρητικά. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει μία ολική ή μερική αφαίρεση του νεφρού όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της νεφρικής κύστης για τον πλήρη καθαρισμό της ύποπτης περιοχής.

Για να αποφύγουμε τέτοιες εκπλήξεις διενεργούμε πολλές φορές μία ταχεία βιοψία, η οποία και πάλι δεν εξασφαλίζει με απόλυτη ασφάλεια το ενδεχόμενο κάποιου λάθους.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΚΟΥΛΗ

Στον παλαίμαχο αλλά πάντα ακμαίο Δημοσιογράφο και αμετανόητα πιστό φίλο της ποδοσφαιρικής ομάδας του "Πανιώνιου", Γιώργο Αρκουλή, εύχομαι καλή ανάρρωση από την ρομποτική επέμβαση.Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου και για τα καλά σου λόγια και για την...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ”

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη Κύπρο, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, βρήκα πάλι λίγο χρόνο για να εμπλουτίσω τον "τοίχο" μας. Διενεργήσαμε αυτές τις δύο ημέρες του Απριλίου αρκετά δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (πχ δύο από αυτά τα ρομποτικά χειρουργεία...

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΡΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 3,5 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης ήταν πάλι όπως κάθε μήνα και τον μήνα Μάρτιο για δύο ημέρες (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου πραγματοποίησε τέσσερεις ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές με διατήρηση των...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ