Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Στένωμα ουρητήρα

Τι είναι;

Αφαίρεση του στενωμένου τελικού τμήματος του ουρητήρα και η επανεμφύτευση του στην ουροδόχο κύστη με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς που πάσχουν από στενώματα (οποιασδήποτε αιτιολογίας) του κάτω τμήματος του ουρητήρα που εισέρχεται στην ουροδόχο κύστη.

Το χάσμα (κενό) που προκύπτει από την αφαίρεση αυτού του τμήματος του κάτω ουρητήρα γεφυρώνεται είτε έλκοντας την ουροδόχο κύστη προς τα πάνω και καθηλώνοντάς την στον ψοΐτη μυ (μέθοδο Psoas Hitch) είτε προεκτείνοντας την κύστη με την βοήθεια μιας ειδικής τομής δημιουργώντας έτσι έναν νέο ευρύτερο σωλήνα στην θέση του ουρητήρα που αφαιρέθηκε (μέθοδο του κρημνού κατά Boari).

Με την πρώτη μέθοδο κατά Psoas Hitch γεφυρώνεται ένα σχετικά μικρό χάσμα από την έλλειψη του ουρητήρα μήκους περίπου 4- 6 εκατοστών ενώ με την δεύτερη μέθοδο κατά την πλαστική με τον κρημνό του Boari καλύπτεται το κενό ενός μακρύτερου χάσματος ουρητήρα μήκους περίπου 10-12 εκατοστών.


PSOAS HITCH – ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΗΜΝΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΤΑ BOARI – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

Πότε γίνεται;

Όταν υπάρχει έλλειμμα ή απόφραξη του τελικού τμήματος του ουρητήρα που μπορεί να οφείλεται σε:

 • Στένωση (πχ μετά από μικροτραυματισμό του ουρητήρα από την δίοδο λίθου ή μετά από ουρητηροσκόπηση)
 • Τραύμα (πχ μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα ή πυροβολισμό)
 • Εγχειρητική κάκωση (πχ απολίνωση ουρητήρα κατά την διάρκεια γυναικολογικής επέμβασης)
 • Συρίγγιο ουρητήρα (πχ σε εκκολπωματίτιδα του παχέος εντέρου)
 • Όγκος ουρητήρα
 • Ενδομητρίωση ουρητήρα

Πως εκτελείται;

 • Υπό γενική νάρκωση.
 • Λαπαροσκοπικά, χωρίς να απαιτείται η διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος και διαπεριτοναϊκά, διακοιλιακά δηλαδή διαμέσου της κοιλιάς, χρησιμοποιώντας τον φυσικό κοίλο χώρο της κοιλιάς, ο οποίος φουσκώνει με την εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται. Μέσω 5 μικρών (περίπου 0,5 έως και 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της κοιλιακής περιοχής εισάγονται λεπτά όργανα στην κοιλιά του ασθενή.
 • Μία κάμερα δίνει την δυνατότητα στους χειρουργούς να παρατηρούν το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με μία μεγέθυνση 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό των ευαίσθητων οργάνων.
 • Για την επανεμφύτευση του ουρητήρα μετά την αφαίρεση του στενεμένου τμήματος του ουρητήρα υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ανάλογα με το μήκος του ελλείμματος που προκύπτει:
  • Σε περίπτωση ελλείμματος 4-5 εκατοστών χρησιμοποιείται η τεχνική Psoas Hitch
  • Αν το μήκος του ελλείμματος ξεπερνά τα 10-12 εκατοστά προτιμάται η τεχνική της πλαστικής κατά Boari
 • Οι βασικές αρχές της χειρουργικής και λαπαροσκοπικής μεθόδου της επανεμφύτευσης του ουρητήρα είναι οι εξής:
  • Αφαίρεση ολόκληρου του στενεμένου τμήματος του ουρητήρα
  • Ανάλογα με το μήκος του ελλείμματος που προκύπτει εκλογή της κατάλληλης τεχνικής
  • Σταθεροποίηση του τμήματος της ουροδόχου κύστης που προεκτείνεται για να καλύψει το έλλειμμα του ουρητήρα στον ψοΐτη μυ
  • Αντιπαλινδρομική εμφύτευση του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη, για την αποφυγή ουρολοιμώξεων του ανωτέρου ουροποιητικού συστήματος
  • Στεγανή συρραφή της ουροδόχου κύστης
  • Σε περίπτωση όγκου του ουρητήρα, ριζική αφαίρεση του προσβεβλημένου τμήματος του ουρητήρα χωρίς διασπορά των καρκινικών κυττάρων και πραγματοποίηση εκτεταμένου λεμφαδενικού καθαρισμού
 • Επιπλέον κατά την διάρκεια της επέμβασης τοποθετείται:
  • μία παροχέτευση, η οποία παραμένει για 2 έως 3 ημέρες μετά την επέμβαση
  • ουρητηρικός καθετήρας που παραμένει για 4 έως 6 εβδομάδες περίπου
  • καθετήρας στην ουροδόχο κύστη, ο οποίος παραμένει για δύο με τρεις εβδομάδες περίπου
 • Επειδή όλοι οι χειρισμοί συρραφής εκτελούνται λαπαροσκοπικά, ενδοσωματικά (χωρίς τομή δέρματος) είναι αναγκαία μία σημαντική εμπειρία με αυτές τις προχωρημένες χειρουργικές τεχνικές. Μία μετατροπή σε ανοιχτή επέμβαση δεν ήταν απαραίτητη στην μέχρι τώρα εμπειρία μου.


Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης στενωμάτων του ουρητήρα είναι:

Ποια τα ειδικά πλεονεκτήματα;

Τα γενικάπλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική επανεμφύτευση του ουρητήρα την καλύτερη έκφρασή τους. Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επανεμφύτευσης του ουρητήρα σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική είναι:

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικά και εντυπωσιακά μικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
 • Λιγότερες μεταγγίσεις
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Επειδή η κοιλιά μένει κλειστή και δεν υπάρχει μεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο η καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση είναι σημαντικά μικρότερη
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

ΟΠΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

 

Τα επιπλέον και ειδικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επανεμφύτευσης του ουρητήρα (ή αλλιώς γιατί η λαπαροσκοπική επανεμφύτευση του ουρητήρα θεωρείται σαν τεχνική όχι μόνο το ίδιο αξιόπιστη αλλά και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ανώτερη από την ανοιχτή μέθοδο) είναι:

 • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός
 • Σε περίπτωση που υπάρχει όγκος του ουρητήρα, ισάξια ή καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο με μικρότερες πιθανότητες για υποτροπή
 • Ισάξια ή καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα (αντιπαλινδρομική επανεμφύτευση ουρητήρα, στεγανότητα συρραφής της ουροδόχου κύστης, λιγότερες διαταραχές της ούρησης) σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο με μικρότερες πιθανότητες για επιπλοκές
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης εκτεταμένου λεμφαδενικού καθαρισμού, σε περίπτωση όγκου του ουρητήρα
 • Ευκολία χειρισμών και καλύτερη οπτική εικόνα σε περιοχές δυσπρόσιτες και δυσδιάκριτες (όπως για παράδειγμα σε παχύσαρκους ασθενείς)
 • Οι πιθανότητες αιμορραγίας και επιπλοκών είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές δεν είναι σημαντικοί όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με μεγάλη εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην λαπαροσκοπική επανεμφύτευση του ουρητήρα, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.
Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστούν: τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία κτλ), λοιμώξεις, ειλεός, αιμορραγία, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση, εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις, διαφυγή ούρων από την κύστη κτλ. Οι επιπλοκές αυτές είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίσιμες και πλήρως ανατάξιμες και συνήθως δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

Μετά την λαπαροσκοπική επανεμφύτευση του ουρητήρα ο ασθενής σηκώνεται, κάθεται, περπατά από την επομένη κιόλας ημέρα. Μετά από 1 με 2 ημέρες αρχίζει η προοδευτική σίτιση του ασθενούς. Αυτό μειώνει τους μυϊκούς πόνους και βοηθά σημαντικά την αναπνευστική και πεπτική λειτουργία. Η παροχέτευση, η οποία τοποθετείται σε όλες τις επεμβάσεις με σκοπό να συλλέγει τα υγρά της επέμβασης, παραμένει για 2-3 ημέρες περίπου μετά την επέμβαση περίπου. Ο ασθενής εξέρχεται από νοσοκομείο σε 3 με 4 ημέρες περίπου.
Ο ουρητηρικός καθετήρας, που πάντα τοποθετείται μετά από μία τέτοια εγχείρηση, μπορεί να αφαιρεθεί πολύ συντομότερα και μάλιστα μετά από 4 έως 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση
Ο καθετήρας της ουροδόχου κύστης αφαιρείται σε δύο με τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση. Ο ασθενής είναι έτοιμος να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε λιγότερο από ένα μήνα περίπου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη λαπαροσκοπική επανεμφύτευση ουρητήρα;

Η πρώτη λαπαροσκοπική επανεμφύτευση ουρητήρα διενεργήθηκε το 1995 σε παιδιά που έπασχαν από κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση. Από τότε μέχρι σήμερα εκατοντάδες τέτοιες επεμβάσεις έχουν διενεργηθεί σε λαπαροσκοπικά κέντρα σε όλον τον κόσμο, αντικαθιστώντας σταδιακά σ’ αυτές τις εξειδικευμένες κλινικές την ανοιχτή επέμβαση.

Γιατί η λαπαροσκοπική επανεμφύτευση του ουρητήρα δεν έχει γίνει ακόμη από τις πρώτες επιλογές θεραπείας των στενωμάτων του ουρητήρα;

Η αφαίρεση του στενεμένου τμήματος του ουρητήρα και η επανεμφύτευσή του στην ουροδόχο κύστη είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις δυσκολότερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που υπάρχουν. Παρ’ όλα αυτά με την αυξανόμενη εμπειρία είναι δυνατή η πραγματοποίηση της επέμβασης σε αποδεκτούς χρόνους χωρίς να διαταράσσονται αλλά να διατηρούνται και να τελειοποιούνται στον μέγιστοS δυνατό βαθμό οι ογκολογικές και χειρουργικές αρχές της επέμβασης. Στην λαπαροσκοπική αυτή επέμβαση υπερέχουν τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή (ελαττωμένη νοσηρότητα και κοσμητικό αποτέλεσμα) με αποτέλεσμα να καθίσταται σιγά-σιγά η επέμβαση αυτή σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών η θεραπεία πρώτης επιλογής.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΚΟΥΛΗ

Στον παλαίμαχο αλλά πάντα ακμαίο Δημοσιογράφο και αμετανόητα πιστό φίλο της ποδοσφαιρικής ομάδας του "Πανιώνιου", Γιώργο Αρκουλή, εύχομαι καλή ανάρρωση από την ρομποτική επέμβαση.Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου και για τα καλά σου λόγια και για την...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ”

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη Κύπρο, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, βρήκα πάλι λίγο χρόνο για να εμπλουτίσω τον "τοίχο" μας. Διενεργήσαμε αυτές τις δύο ημέρες του Απριλίου αρκετά δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (πχ δύο από αυτά τα ρομποτικά χειρουργεία...

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΡΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 3,5 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης ήταν πάλι όπως κάθε μήνα και τον μήνα Μάρτιο για δύο ημέρες (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου πραγματοποίησε τέσσερεις ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές με διατήρηση των...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ