Επιλογή Σελίδας

Laser Θεραπεία: To Greenlight Laser

Επιλεκτική Φωτοεξάχνωση του Προστάτη

Η Επιλεκτική Φωτοεξάχνωση του Προστάτη (Photoselective Vaporization of the Prostate, PVP) είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την θεραπεία της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη. Το σύγχρονο σύστημα PVP ονομάζεται GreenLight HVS™, χρησιμοποιεί ένα ειδικώς σχεδιασμένο υψηλής ενέργειας KTP Laser το οποίο παράγει 120 W σε μήκος κύματος 532 nm. Το σύστημα Laser και η οπτική του ίνα αναπτύχθηκαν από την εταιρεία Laserscope σε συνεργασία με ερευνητές από την Mayo Clinic.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν από το 1991 χαμηλής ενέργειας KTP Lasers των 40 W για την θεραπεία του προστάτη. Με τα χρόνια, η τεχνική βελτιώθηκε σημαντικά και σήμερα χρησιμοποιούνται δύο συστήματα αυξημένης ενέργειας Laser το ένα 80 W (GreenLight PV™) και το άλλο 120 W (GreenLight HVS™), τα οποία διευκολύνουν την γρήγορη εξάχνωση του προστάτη.

Θεωρητικό υπόβαθρο – Πλεονεκτήματα επιλογής του μήκους κύματος 532 nm

Το μήκος κύματος 532 nm εκπέμπει πράσινο φως και παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στο βάθος διείσδυσης. Σε αντίθεση με άλλου είδους θεραπείες που λειτουργούν θερμικά και όχι με εξάχνωση το βάθος διείσδυσης του Greenlight PVP™ σε μαλακό ιστό είναι μόλις 0,8 χιλιοστά (800 nm). Η εναπόθεση της πολύ υψηλής ενέργειας Laser του Greenlight PVP™ σε πολύ επιφανειακές στοιβάδες ιστού, οδηγεί σε υψηλές πυκνότητες ισχύος στον ιστό και πολύ αποτελεσματική εξάχνωση του ιστού.

Ακριβώς επειδή το Greenlight PVP™ λειτουργεί επιφανειακά και δεν προκαλεί θερμική βλάβη στον υποκείμενο ιστό, αποφεύγεται η εκτεταμένη νέκρωση ιστού, το οίδημα, η καθυστερημένη απόπτωση ιστού και τα επιμένοντα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν άλλου είδους θεραπείες.

Η έκταση της ζώνης καυτηριασμού περιορίζεται στα 1-2 χιλιοστά λόγω της επιφανειακής οπτικής διείσδυσης του KTP Laser. Ο καυτηριασμός βοηθά στην αιμόσταση και εξασφαλίζει αναίμακτο και καθαρό χειρουργικό πεδίο. Το αποτέλεσμα της δράσης του KTP Laser στους ιστούς είναι ανώτερο από εκείνο της τεχνικής της οπτικής αφαίρεσης του προστάτη (VLAP) με το Nd:YAG laser γιατί το βάθος διείσδυσης του KTP Laser είναι πολύ μικρότερο. Το KTP Laser θερμαίνει γρήγορα τα επιφανειακά στρώματα ιστών πάνω από το σημείο βρασμού και τα εξαχνώνει άμεσα. Η εξάχνωση των ιστών γίνεται κατά λεπτά στρώματα καθώς το KTP Laser επιδρά στον προστάτη για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Αντιθέτως το Nd:YAG laser διεισδύει πολύ βαθιά μέσα στους ιστούς (10 χιλιοστά βάθος οπτικής διείσδυσης) και απελευθερώνει την θερμική του ενέργεια σε μεγαλύτερο όγκο ιστών απ’ ότι το KTP Laser. Ένα μεγάλο μέρος των ιστών θερμαίνεται μέχρι να καυτηριασθεί αλλά δεν προσεγγίζεται το σημείο βρασμού. Έτσι το Nd:YAG laser έχει χαμηλή δυνατότητα εξάχνωση με υψηλό βάθος θερμικής νέκρωσης γεγονός το οποίο οδηγεί σε εκτεταμένο οίδημα και παρατεταμένη απόπτωση νεκρωμένων ιστών.

Το πράσινο φως σε μήκος κύματος 532 nm του Greenlight PVP™ παρουσιάζει άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό: απορροφάται σε υψηλό βαθμό από την οξυαιμοσφαιρίνη και ελάχιστα από το νερό. Αυτό κάνει το Greenlight PVP™, σε αντίθεση με άλλα Lasers (πχ Holmium), ένα εξαιρετικό και μοναδικό εργαλείο για εξάχνωση ιστού εξ’ αποστάσεως (non-contact) σε υγρό περιβάλλον με ταυτόχρονη άμεση αιμόσταση.

Η εξάχνωση με το Greenlight PVP™ είναι ταχεία, η υψηλή του ενέργεια δεν καταναλώνεται από το νερό και η ορατότητά του δεν εμποδίζεται από τις φυσαλίδες. Ταυτόχρονα, η υψηλή του απορρόφηση από την οξυαιμοσφαιρίνη προσφέρει άμεση αιμόσταση και διατήρηση καθαρού χειρουργικού πεδίου. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για μία επιτυχή διουρηθρική επέμβαση.

Περιγραφή του συστήματος Greenlight HVS™

Το σύστημα Greenlight HPS™ αποτελείται από την:

 • κυρίως συσκευή παραγωγής της δέσμης Laser
 • οπτική ίνα πλάγιας εκπομπής μίας χρήσης

Kυρίως συσκευή

Η κυρίως συσκευή παράγει δέσμη Laser μήκους κύματος 532 nm. Το σύστημα παραγωγής του Laser είναι στερεάς κατάστασης. Είναι ένα Neodymium-doped Yttrium-Aluminum-Garnet (Nd:YAG) Laser το οποίο χρησιμοποιεί ένα ειδικό κρύσταλλο από Potassium-Titanyl-Phosphate (KTP), ο οποίος μετατρέπει το μήκος κύματος 1064nm σε 532nm.
Το σύστημα Greenlight HPS™, το οποίο έχει στη διάθεσή του το Ιατρικό του Παλαιού Φαλήρου, αποτελεί μετεξέλιξη του προηγούμενου μοντέλου Greenlight PV™ στην πρωτοποριακή μέθοδο της «Επιλεκτικής Φωτοεξάχνωσης του Προστάτη» (PVP).
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του νέου συστήματος Greenlight HPS™ είναι τα εξής:

 • Η μεγάλη ισχύς των 120 W επιτρέπει πλέον την ταχύτατη διενέργεια της επέμβασης
 • Αερόψυκτος σχεδιασμός
 • Xρήση με συμβατική ηλεκτρική παροχή
 • Eιδικός σχεδιασμός της οπτικής ίνας χαμηλής απόκλισης δέσμης, εκμηδενίζει την επανασκέδαση προστατεύοντας ζωτικές δομές ιστών και επιτρέπει την ακριβή και ταχεία εξάχνωση ιστού, ανεξαρτήτως αποστάσεως, ανατομίας και σύνθεσης του ιστού
 • Πλατφόρμα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένη να υποστηρίζει τη θεραπεία μεγάλου εύρους μαλακών ιστών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη, όγκος κύστης, στενώματα και αλλοιώσεις
 • Η υψηλή ταχύτητα εξάχνωσης επιτρέπει την αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα θεραπεία πρακτικά όλων των μεγεθών προστάτη, μικρών και μεγάλων
 • Διαθέτει διπλό ποδοδιακόπτη “QuickSwitch” που προσφέρει πλήρη έλεγχο Εξάχνωσης/Αιμόστασης και λειτουργίες Standby/Ready
 • Xρήση νέων γυαλιών προστασίας “Clearview” δίνουν πεντακάθαρη εικόνα.
 • Μεγάλη και ευκρινής οθόνη αφής που επιτρέπει εύκολη ρύθμιση της ισχύος και του τρόπου λειτουργίας, καθώς και ένα αριθμό από προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για πλήρη ελευθερία κατά την διάρκεια των εφαρμογών
 • Σύστημα φωνητικών προειδοποιητικών μηνυμάτων επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση του συστήματος.

Το σύστημα Greenlight HPS™ είναι περίπου 75% με 125% ταχύτερο από το παλιότερο σύστημα Greenlight PV™, διατηρώντας τα μοναδικά οφέλη της αιμόστασης, ασφάλειας και χειρουργικής ακρίβειας του μήκους κύματος KTP 532 nm.

Το αποτέλεσμα είναι ταχύτατη, ξεκούραστη και πρακτικά αναίμακτη επέμβαση, με ευχαριστημένους ασθενείς χωρίς ταλαιπωρία, αφού αναχωρούν την ίδια μέρα ή την επόμενη και χωρίς καθετήρα.

Ο χειρουργός πλέον σπάνια θα αντιμετωπίσει τα μετεγχειρητικά προβλήματα και επιπλοκές που παρουσιάζονταν με άλλες μεθόδους (πχ. TURP), πράγμα που προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ηρεμία.

Οπτική ίνα

Η ειδικά σχεδιασμένη οπτική ίνα μίας χρήσης που χρησιμοποιείται έχει διάμετρο 0,6 χιλιοστά και είναι πλάγιας εκπομπής και ονομάζεται ADDStat™ (Angled Delivery Device).

Η οπτική ίνα εισάγεται στην περιοχή του προστάτη μέσω κυστεοσκοπίου και εξαιτίας της πλάγιας εκπομπής, υπό γωνία 70 μοιρών σε σχέση με τον άξονα της ίνας, εξαχνώνει τα τοιχώματα των προστατικών λοβών από μικρή απόσταση.

Η ενέργεια του KTP laser μεταφέρεται πλήρως μέσω του υγρού των πλύσεων που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην άκρη της ίνας και στο τοίχωμα της ουρήθρας επιτρέποντας μία ικανοποιητική εναπόθεση ενέργειας στους ιστούς.

 Για τον εύκολο χειρισμό της, η ίνα διαθέτει ένα μπλε σημάδι στην κορυφή της, που υποδεικνύει την έξοδο της δέσμης προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς επίσης και λαβή στρέψης στο εγγύς της μέρος με ειδικό δείκτης παραλληλίας της δέσμης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΚΟΥΛΗ

Στον παλαίμαχο αλλά πάντα ακμαίο Δημοσιογράφο και αμετανόητα πιστό φίλο της ποδοσφαιρικής ομάδας του "Πανιώνιου", Γιώργο Αρκουλή, εύχομαι καλή ανάρρωση από την ρομποτική επέμβαση.Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου και για τα καλά σου λόγια και για την...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ”

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη Κύπρο, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, βρήκα πάλι λίγο χρόνο για να εμπλουτίσω τον "τοίχο" μας. Διενεργήσαμε αυτές τις δύο ημέρες του Απριλίου αρκετά δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (πχ δύο από αυτά τα ρομποτικά χειρουργεία...

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΡΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 3,5 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης ήταν πάλι όπως κάθε μήνα και τον μήνα Μάρτιο για δύο ημέρες (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου πραγματοποίησε τέσσερεις ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές με διατήρηση των...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ