Επιλογή Σελίδας

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Διδακτορική Διατριβή

1999
Διδάκτορας Ιατρικής (Dr. med.) Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Justus – Liebig – Universität Giessen / Γερμανίας
Διευθυντής: Prof . Dr . med . W . Weidner
Θέμα: «Η δοκιμασία του ογκοαντιγόνου Bard® της ουροδόχου κύστης και της πυρηνικής μάτριξ πρωτεΐνης NMP 22® σε σύγκριση με την κυτταρολογική εξέταση των ούρων και την κυστεοσκόπηση στην διάγνωση των όγκων της ουροδόχου κύστεως»
Βαθμός: Λίαν Καλώς

2002 
Αναγνώριση του Διδακτορικού Διπλώματος (Dr. med.)
ΔΙΚΑΤΣΑ, Αριθμός Πράξης: 10-512

Υφηγεσία

2006/2007
Υφηγεσία (Habilitation) και απόκτηση του τίτλου «Αν. Καθηγητής» (Privat Dozent, PD)
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main / Γερμανία
Διευθυντής: Prof. Dr. med. D. Jonas
Θέμα: «Εισαγωγή και καθιέρωση της λαπαροσκοπικής ριζικής προστατεκτομής καθώς και παραπέρα εξέλιξη της τεχνικής για την μείωση των θετικών χειρουργικών ορίων»

Pin It on Pinterest