Επιλογή Σελίδας

Ιατρικό Έργο

Ιατρικό Έργο

Εστιασμός κλινικού έργου

 • Ογκολογική Ουρολογία
 • Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Ουρολογία
 • Ελαχίστως επεμβατική Ουρολογία και Ενδοουρολογία
 • Ανδρολογία
 • Ουρολογία της Γυναίκας
 • Παιδοουρολογία
 • Επανορθωτική Ουρολογία

Εστιασμός ερευνητικού έργου

 • Ογκολογική Χειρουργική
 • Ρομποτική Ουρολογία
 • Λαπαροσκοπική Ουρολογία
 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων χειρουργικών και λαπαροσκοπικών και ρομποτικών τεχνικών
 • Ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από ογκολογικές χειρουργικές και λαπαροσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις
 • Στατιστικά μοντέλα ανάλυσης στην βελτίωση της διάγνωσης και παρακολούθησης ουρολογικών παθήσεων
 • Ανδρολογία
 • Μεταανάλυση και Εφαρμογή των αρχών της Evidence – Based – Medice στην Ουρολογία και στην Ρομποτική Χειρουργική

Εστιασμός διδακτικού έργου

Φοιτητές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, Γερμανίας
Πρακτική εκπαίδευση κατα την διάγνωση, κλινική εξέταση και θεραπεία (συντηρητική και χειρουργική) ουρολογικών ασθενών. Διδασκαλία με διαλέξεις και παρουσιάσεις. Εξετάσεις φοιτητών στο μαθημα της Ουρολογίας.

Νοσοκόμες και Νοσοκόμοι
Διδασκαλία με διαλέξεις και παρουσιάσεις στο μαθημα της Ουρολογίας Σχολή Νοσοκόμων “Agnes-Karl-Schule” Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Nordwest / Φρανκφούρτη Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης / Γερμανίας

Χειρουργική εκπαίδευση των νοσοκόμων χειρουργείων (εργαλειοδότες)
Διδασκαλία με διαλέξεις και παρουσιάσεις στο μαθημα της «Χειρουργικής Ουρολογίας» Σχολή Νοσοκόμων Χειρουργείου Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Nordwest / Φρανκφούρτη και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης / Γερμανίας

Ειδικευόμενοι Ιατροί
Υπεύθυνος θεωρητικής, κλινικής και χειρουργικής εκπαίδευσης (resident curriculum) ειδικευομένων Ιατρών Ουρολογικής και Παιδο-Ουρολογικής Κλινικής Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Nordwest / Φρανκφούρτη Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης / Γερμανίας

Φιλοξενούμενοι επισκέπτες Ιατροί
Υπεύθυνος θεωρητικής, κλινικής και χειρουργικής εκπαίδευσης (fellowship curriculum) φιλοξενούμενων και επισκεπτών Ιατρών Ουρολογικής και Παιδο-Ουρολογικής Κλινικής -> Ειναι σκόπιμο να αναφερθει οτι κατά την διαρκεια της θητείας μου σαν επιμελητής (2001-2006) περισσότεροι απο 40 Γερμανοί και κυρίως Έλληνες Ουρολόγοι φιλοξενήθηκαν σαν επισκέπτες Ιατροί και παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις εργασίες και στα χειρουργεία της κλινικής για διάφορο χρονικό διαστημα (από μερικές μέρες μεχρι και ένα χρόνο) -> Οι περισσότεροι Έλληνες Ουρολογοι παρακολούθησαν διάφορες λαπαροσκοπικές τεχνικές και συμμετείχαν σε λαπαροσκοπικά χειρουργεία που διενεργήθηκαν από τον κ. Πουλάκη

Ιατρικά εκπαιδευτικά εργαστήρια (Workshops)
Τακτικός επιμελητής, φροντιστής και διδάσκων (Tutor) σε ιατρικά εκπαιδευτικά εργαστήρια (Workshops) για λαπαροσκοπική, ενδοσκοπική, διαδερμική Ουρολογία και κρυοθεραπεία στα πλαίσια συνεδρίων και σεμιναρίων που διοργανώθηκαν είτε από την Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία (DGU – Deutsche Gesellschaft für Urologie) είτε από τις ειδικές ομάδες εργασιών της DGU (German laparoscopic working group και German lithiasis working group) είτε προσωπικά από την Ουρολογική και Παιδο-Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Nordwest / Φρανκφούρτη

Pin It on Pinterest