Επιλογή Σελίδας

Μέλος Εταιρειών

Μέλος Εταιρειών

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
 • Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία (DGU – Deutsche Gesellschaft für Urologie)
 • Ακαδημία των Γερμανών Ουρολόγων (Akademie – DGU)
 • Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία (AUA – American Urological Association)
 • Ελληνογερμανική Ουρολογική Εταιρεία (G-DGU – Griechisch – Deutsche Gesellschaft für Urologie)
 • Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EUA – European Urological Association)
 • Παγκόσμια Ουρολογική Εταιρεία (SIU – Société Internationale d’Urologie )
 • Γερμανική Ανδρολογική Εταιρεία (DGA – Deutsche Gesellschaft für Andrologie)
 • Ενδοουρολογική Εταιρεία (Endourological Society)
 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής
 • Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής (Society of Robotic Surgery)

Μέλος Ειδικών Ομάδων Εργασιών (Arbeitskreis – Working Group) της Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας

 • Λαπαροσκοπική Ομάδα Εργασίας (German laparoscopic working group)
 • Ομάδα Εργασίας «Ιστορία της Ιατρικής» (German working group in History of Urology)
 • Ομάδα Εργασίας «Λιθίαση του Ουροποιητικού Συστήματος» (German lithiasis working group)

Μέλος Τμημάτων Υποειδικοτήτων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

 • Ουρογεννητική Ογκολογία
 • Ενδοουρολογία – Λαπαρασκοπικής Ουρολογίας – Ουρολογικής Τεχνολογίας
 • Ανδρολογία – Υπογονιμότητα
 • Ουροδυναμικής – Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας

Pin It on Pinterest