Επιλογή Σελίδας

Σταυρός Λεοντής, MD

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος. Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου  Αθηνών

Σταυρός Λεοντής, MD

Οικογενειακή κατάσταση :

Έγγαμος με την ιατρό Ρουμιάν Ευαγγέλια και πατέρας ενός παιδιού.

Εκπαίδευση:

Αποφοίτησε το 2000 από το ανώτατο ιατρικό ινστιτούτο του PLEVEN στη Βουλγαρία. Εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία ως Ιατρός Σ.Τ.Ε.Π  και στρατιωτικών μονάδων στην Λέσβο  την περίοδο 2002 – 2003. Ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στο άγονο αγροτικό ιατρείο Βατούσας Λέσβου την περίοδο 2003-2004. Εκπαιδεύτηκε στην γενική χειρουργική την περίοδο 2004 – 2005 στο Γ.Ν. Δυτικής Αττικής  Αγία Βάρβαρα. Από το 2005 έως το τέλος του 2009 ειδικεύτηκε  στην ουρολογική κλινική του Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών. Στο τελευταίο έτος της ειδικότητας εκπαιδεύτηκε στην γυναικολογική ουρολογία καθώς και στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική στο αντικαρκινικό νοσοκομείο  Άγιος Σάββας. Το 2010 λαμβάνει κατόπιν εξετάσεων τον τίτλο της ειδικότητας στην ουρολογία και ανδρολογία.

Επιστημονική έρευνα :

2009 Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου  Αθηνών. Συμμέτοχη στην εκπόνηση  εργασιών που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά European Urology και European Society for Sexual Medicine. Από το 2005 έως το  2010 συμμετείχε  ως ερευνητής στην Ευρωπαϊκή Επιδημιολογική Μελέτη παρατήρησης Οστικών Συμβαμάτων σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και οστική νόσο. Έχει λάβει μέρος στην συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Καριέρα:

Από το 2010 διατηρεί ιδιωτικό ουρολογικό ιατρείο στην Πετρούπολη Αττικής.    Από τον Νοέμβριο του 2011 είναι Επιμελητής στην ουρολογική κλινική του νοσοκομείου Metropolitan με Διευθυντή τον Καθηγητή Β. Πουλάκη.

Μέλος ενώσεων και οργανώσεων:

Μέλος ιατρικού συλλόγου Αθηνών, Μέλος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, Μέλος τμήματος Ενδοουρολογίας και  Λαπαροσκοπικής ουρολογίας ΕΟΕ,  Μέλος Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρία (EAU) και Ενδοουρολογικής Εταιρίας.

Pin It on Pinterest