Επιλογή Σελίδας

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Ριζική νεφρεκτομή

Τι είναι;

Ολική και πλήρης αφαίρεση του νεφρού μαζί με το περινεφρικό λίπος και συνήθως μαζί με το επινεφρίδιο, που βρίσκεται πάνω από τοννεφρό και σε άμεση επαφή μ’ αυτόν, με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης, σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί έξω από τον νεφρό.

Δεν πρέπει να συγχέεται με δύο άλλες επεμβάσεις, που πραγματοποιούνται στον νεφρό, την:

 • μερική νεφρεκτομή, η οποία γίνεται αφαίρεση μόνο του όγκου (ογκεκτομή) ενώ ο υπόλοιπος υγιής νεφρός διατηρείται
 • απλή νεφρεκτομή, σε περιπτώσεις καλοηθών παθήσεων του νεφρού, όπου αφαιρείται μόνο ο νεφρός ενώ το περινεφρικό λίπος και το επινεφρίδιο παραμένουν.

Πότε γίνεται;

Για όγκους του νεφρού που είναι εντοπισμένοι στον νεφρό (κλινικό στάδιο Τ1 ή Τ2). Γενικώς έχει θέση για όγκους μέχρι και 10 – 12 εκατοστά σε διάμετρο και για όγκους όπου μία μερική νεφρεκτομή (ογκεκτομή, δηλαδή αφαίρεση μόνο του όγκου με διατήρηση του υγιούς νεφρού, για όγκους μικρότερους από 4 εκατοστά) δεν είναι δυνατή.

Πως εκτελείται;

 • Υπό γενική νάρκωση.
 • Λαπαροσκοπικά, χωρίς να απαιτείται η διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος. H λαπαροσκοπική επέμβαση μπορεί να γίνει εξωπεριτοναϊκά, δηλαδή στην περιοχή του νεφρού και εκτός του ενδοκοιλιακού χώρου, ή και διαπεριτοναϊκά, διακοιλιακά δηλαδή διαμέσου της κοιλιάς.
 • Στην εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση ένα διατατικό μπαλόνι φροντίζει για την απώθηση του περιτοναίου και του περιεχομένου του (έντερο) και την δημιουργία ενός τεχνητού κοίλου χώρου εκτός περιτοναίου στην νεφρική περιοχή ανοίγοντας έτσι άμεσα τον δρόμο προς τον νεφρό. Χάριν σ’ αυτή την εξωπεριτοναϊκή τεχνική παρακάμπτονται τελείως τα ενδοκοιλιακά όργανα και ο κίνδυνος τραυματισμού τους είναι ανύπαρκτος. Για την εξασφάλιση ικανού χώρου εργασίας ο εξωπεριτοναϊκός χώρος παραμένει διατεταμένος με την συνεχή εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται.
 • Στην διαπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης, χρησιμοποιείται ο φυσικός κοίλος χώρος της κοιλιάς, ο οποίος φουσκώνει με την εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται. Μέσω 4 μικρών (περίπου 0,5 έως και 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της οσφυϊκής περιοχής εισάγονται λεπτά όργανα στην νεφρική περιοχή του ασθενή.
 • Και στις δύο τεχνικές μία κάμερα δίνει την δυνατότητα στους χειρουργούς να παρατηρούν το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με μία μεγέθυνση 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό των ευαίσθητων οργάνων.
 • Στο τέλος αφαιρείται ο νεφρός μέσα σ’ ένα ειδικό σάκο διευρύνοντας την μια από τις προηγούμενες τομές του δέρματος ενώ ταυτόχρονα τοποθετείται μία παροχέτευση για 2 έως 3 ημέρες.

Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της περιτοναϊκής λαπαροσκοπικής ριζικής (πχ δεξιάς) νεφρεκτομής είναι:

Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της εξω περιτοναϊκής λαπαροσκοπικής ριζικής (πχ αριστερής) νεφρεκτομής είναι:

Ποια τα πλεονεκτήματα;

Τα γενικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή την καλύτερη έκφρασή τους.

Τομή δέρματος σε ανοιχτή ριζική νεφρεκτομή. Μικροσκοπικές οπές και μικρή τομή δέρματος
σε λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής ριζικής νεφρεκτομής είναι:

 • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Λιγότερες μεταγγίσεις
 • Ελάχιστος χειρουργικός πόνος
 • Αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα
 • Συντομότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο
 • Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

Σε κάθε χειρουργική επέμβαση υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών. Η σχεδόν εικοσαετής εμπειρία της λαπαροσκοπικής ριζικής νεφρεκτομής έχει δείξει ότι με την λαπαροσκοπική μέθοδο η εμφάνιση των επιπλοκών είναι δεν είναι συχνή. Εάν παρ’ όλα αυτά εμφανιστούν, είναι αντιμετωπίσιμες. Κάποιες ασυνήθιστες επιπλοκές είναι η εμβολή, η θρόμβωση, η αιμορραγία, το αιμάτωμα, ο τραυματισμός γειτονικών οργάνων (έντερο, ήπαρ, σπλήνας, αιμοφόρων αγγείων, νεύρων, διαφράγματος, κτλ), η φλεγμονή του χειρουργικού τραύματος, κτλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία παγκοσμίως, αλλά και με τα στατιστικά που προκύπτουν από περισσότερες 100 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για τον νεφρό που έχουν πραγματοποιηθεί από την ομάδα μας, σε ποσοστό άνω του 95% δεν παρουσίασαν σημαντικές μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

Μετά την λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή ο ασθενής σηκώνεται, κάθεται και περπατά και σιτίζεται ελαφριά το βράδυ της ίδιας κιόλας ημέρας. Αυτό, μειώνει τους μυϊκούς πόνους και βοηθά σημαντικά την αναπνευστική και πεπτική λειτουργία. Την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα σιτίζεται με μαλακή τροφή, περπατά ελεύθερα και μπορεί να αυτοεξυπηρετείται (να πηγαίνει τουαλέτα, να πλένεται, να ξυρίζεται κτλ). Σε μία με δύο ημέρες ανάλογα με την πρόοδο της ανάρρωσης του εξέρχεται από το νοσοκομείο. Μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε μία με δύο εβδομάδες περίπου.

Βιβλιογραφία

Retroperitoneoscopic versus open surgical radical nephrectomy for large renal cell carcinoma in clinical stage cT2 or cT3a: quality of life, pain and reconvalescence.
Dillenburg W, Poulakis V, Skriapas K, de Vries R, Ferakis N, Witzsch U, Melekos M, Becht E.
Eur Urol 2006; 49: 314-323

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να αφαιρείται πάντα το επινεφρίδιο σε μία ριζική νεφρεκτομή;

Όχι! Το επινεφρίδιο περικλείεται από την ίδια κάψα που περιβάλει και τον νεφρό και έτσι μία τοπική υποτροπή από τον καρκίνο του νεφρού θα εμφανισθεί κατά κανόνα πρώτα στο επινεφρίδιο. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει θεωρητικά να αφαιρείται πάντα με τον νεφρό εφόσον υπάρχει κακοήθεια.

Σε περίπτωση μεγάλου όγκου του νεφρού που βρίσκεται κοντά στον άνω πόλο πρέπει να αφαιρείται οπωσδήποτε το επινεφρίδιο.
Σε μικρούς όμως σχετικά όγκους που βρίσκονται στο μέσο ή και στο κατώτερο επίπεδο του νεφρού μπορεί να διατηρηθεί και να μην αφαιρεθεί το επινεφρίδιο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος από ογκολογική άποψη να υπάρξει τοπική υποτροπή.

Ποια τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναϊκής σε σχέση με την διαπεριτοναϊκή προσπέλαση;

Η εξωπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης στη λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την διαπεριτοναϊκή. Η εξωπεριτοναϊκή οδό, την οποία και προτιμάμε σε μικρούς κυρίως όγκους του νεφρού, γίνεται εκτός της κοιλιακής περιοχής (εξωπεριτοναϊκά δηλαδή). Ένα διατατικό μπαλόνι φροντίζει για την απώθηση του περιτοναίου και του περιεχομένου του (έντερο) και την δημιουργία ενός τεχνητού κοίλου χώρου εκτός περιτοναίου στην κάτω κοιλία ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προς τους πυελικούς λεμφαδένες. Χάριν σ’ αυτή την τεχνική παρακάμπτονται τελείως τα ενδοκοιλιακά όργανα και ο κίνδυνος τραυματισμού τους είναι ανύπαρκτος.
Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναϊκής προσπέλασης είναι:

 • Ανύπαρκτος κίνδυνος τραυματισμού ενδοκοιλιακών οργάνων (εντέρου, μεγάλων αγγείων κτλ)
 • Καμία δυσκολία στην επέμβαση από προηγούμενα ενδοκοιλιακά χειρουργεία (αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων του εντέρου)
 • Μειωμένος κίνδυνος δημιουργίας μετεγχειρητικού ειλεού
 • Συντομότερος χρόνος για την έναρξη της πλήρους σίτισης των ασθενών
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη ανάρρωση και κινητοποίηση των ασθενών με αποτέλεσμα ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο
 • Αναισθησιολογικά, μικρότερος κίνδυνος επιπλοκών και καλύτερος αερισμός των πνευμόνων, επειδή στην εξωπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης δεν τοποθετείται ο ασθενής με μεγάλη κλίση προς τα πάνω όπως στην διαπεριτοναϊκή μέθοδο
 • Πιο απλοποιημένη μέθοδο που θυμίζει περισσότερο και τον χειρουργικό χώρο και την τεχνική της ανοιχτής επέμβασης
 • Μετεγχειρητικά δεν δημιουργούνται ενδοκοιλιακές συμφύσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυσκολία στην εκτέλεση μελλοντικών χειρουργείων στην κοιλιά (πχ δυνατότητα εκτέλεσης μίας λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μετά από εξωπεριτοναϊκή ριζική νεφρεκτομή)

Το σημαντικότερο μειονέκτημα της εξωπεριτοναϊκής σε σύγκριση με την διαπεριτοναϊκή οδό είναι ο μικρός χειρουργικός χώρος που σε περίπτωση μεγάλων όγκων του νεφρού κάνει την πορεία της επέμβασης δυσκολότερη.

Πότε είναι προτιμότερη η διαπεριτοναϊκή μέθοδο προσπέλασης στην λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή;

Η διαπεριτοναϊκή μέθοδο προσπέλασης είναι προτιμότερη γιατί:

 • Παρουσιάζει μεγαλύτερο χώρο εργασίας και γι’ αυτό είναι καταλληλότερη για μεγάλους όγκους του νεφρού
 • Η ικανότητα προσανατολισμού και αναγνώρισης των οργάνων είναι καλύτερη

Βέβαια τα μειονεκτήματά της είναι εκείνα που αφορούν τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναϊκής προσπέλασης. Ο Ουρολόγος πρέπει να γνωρίζει και τις δύο μεθόδους και ανάλογα με την περίπτωση να αποφασίζει ποια μέθοδο είναι καλύτερη για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Πότε δεν είναι δυνατή μία λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή;

Σ’ ένα μικρό αριθμό ασθενών ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή. Παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες για πραγματοποίηση μίας ανοιχτής επέμβασης είναι οι εξής:

 • Επέκταση του όγκου στην νεφρική φλέβα ή στην κάτω κοίλη φλέβα
 • Επέκταση του όγκου έξω από την λιπώδη κάψα (Gerota’s fascia) του νεφρού
 • Προηγούμενη ανοιχτή επέμβαση στο νεφρό
 • Πολλαπλές πυελονεφρίτιδες με περινεφρική φλεγμονή και έντονες συμφύσεις
 • Προηγούμενες πολλαπλές και εκτεταμένες επεμβάσεις στην κοιλιά
 • Αιμορραγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της επέμβασης και αδυναμία λήψης καθαρής εικόνας των οργάνων
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Βασίλης Πουλάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ >

τα νεα μασ

τελευταια νεα και εξελιξεισ

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE2FACE

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΛΟΗΘΗΣ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 7-5-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων της ουροδόχου κύστης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ FACE 2 FACE 30-4-2017

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης μιλάει για την Ρομποτική αντιμετώπιση παθήσεων του νεφρού και την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ 100,3

Συνέντευξη του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στις 31 Ιουλίου 2020, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, στον δημοσιογράφο κύριο Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) από 1:15:45 μέχρι και 1:27:20 την...

Διαβάστε Περισσότερα

νεα απο τον τυπο

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση στη ρομποτική χειρουργική για τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη

Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική. Ο κ. Πουλάκης είναι ο νούμερο 1 ρομποτικός χειρουργός στην Ευρώπη και ο νούμερο 2 στον κόσμο. Εξήγησε τον ρόλο της...

ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και αυτή η επίσκεψη μας στην Κύπρο. Διενεργήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:1. μια "Μίνι"-Διαδερμική Λιθοτριψία σε μία εξαιρετικά παχύσαρκη γυναίκα με κοραλλοειδή λίθο στον δεξί νεφρό σε λοξή ύπτια-πλάγια θέση με δυνατότητα ταυτόχρονης...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΚΟΥΛΗ

Στον παλαίμαχο αλλά πάντα ακμαίο Δημοσιογράφο και αμετανόητα πιστό φίλο της ποδοσφαιρικής ομάδας του "Πανιώνιου", Γιώργο Αρκουλή, εύχομαι καλή ανάρρωση από την ρομποτική επέμβαση.Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου και για τα καλά σου λόγια και για την...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ “ΕΜΠΝΕΥΣΗ”

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη Κύπρο, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, βρήκα πάλι λίγο χρόνο για να εμπλουτίσω τον "τοίχο" μας. Διενεργήσαμε αυτές τις δύο ημέρες του Απριλίου αρκετά δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (πχ δύο από αυτά τα ρομποτικά χειρουργεία...

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΡΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 3,5 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης ήταν πάλι όπως κάθε μήνα και τον μήνα Μάρτιο για δύο ημέρες (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου πραγματοποίησε τέσσερεις ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές με διατήρηση των...

νεα απο τον επιστημονικο κοσμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «W» ΚΑΤΑ HAUTMANN

Δημοσίευση του Δρ. Βασίλη Πουλάκη σχετικά με την ρομποτική (ενδοσωματική) δημιουργία νεοκύστης σε σχήμα «W» κατά Hautmann μετά από ρομποτική ριζική...

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ «ΡΟΥΤΙΝΑ» ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ 1o: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΟΣ Η ιστορία είναι απλή και άκρως ανθρώπινη. Ένας νεαρός...

Poulakis Urology!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ